Kinderombudsman adviesrapport vechtscheidingen

31-03-2014

Vandaag heeft de Kinderombudsman het ‘Adviesrapport vechtscheidingen' gepresenteerd. In de periode tijdens en rondom een echtscheiding veranderen familieverhoudingen en kunnen emoties hoog oplopen. Uit onderzoek van de Kinderombudsman is naar voren gekomen dat als ouders erin slagen om met elkaar in gesprek te blijven, en in een vroeg stadium tot goede afspraken komen, schade bij kinderen wordt voorkomen. Want het is niet zozeer de scheiding zelf die schade oplevert, maar het ontstaan en aanhouden van conflicten. De Kinderombudsman stelt daarom voor om mediation bij scheiden wettelijk te verplichten.