Hoe we werken & uurtarief

 
Het eerste contact is vaak telefonisch. Dit gesprek duurt al snel een half uur. Er zijn veel vragen en gelijktijdig wordt van beide kanten onderzocht of het klikt.
 
Op welke wijze u het best geholpen kunt worden zal mede afhangen van uw situatie op dat moment. Bent u bijvoorbeeld nog "on speaking terms”?
 
Het kantoor wordt gekenmerkt door enerzijds een procespraktijk en anderzijds een overlegpraktijk in de vorm van scheidingsbemiddeling en de overlegscheiding. Ook vindt er coaching plaats in een mediationtraject bij een andere mediator. Tot slot wordt er regelmatig een second opinion gegeven. 
 
De ene zaak leent zich voor mediation of een overlegscheiding terwijl in andere gevallen de cliënten ook graag in onderling overleg tot een oplossing willen komen maar dan wel met een eigen advocaat. Er wordt in dit geval met een collega familierechtadvocaat om tafel gezeten. De gang naar de rechter is hierdoor niet noodzakelijk nu in onderling overleg de benodigde regelingen worden getroffen.
 
Bent u niet meer “on speaking terms” en lukt het niet om er in onderling overleg, al dan niet met de tussenkomt van een advocaat, uit te komen dan rest de gang naar de rechter. 
 
De werkzaamheden worden verricht op basis van een uurtarief. Er worden geen werkzaamheden verricht op basis van gefinancieerde rechtsbijstand. Het uurtarief in 2019 bedraagt in beginsel € 220,- te vermeerderen met 6% kantoorkosten en BTW. Er wordt maandelijks gedeclareerd. De declaratie wordt voorzien van een urenspecificatie. Voor u voldane kosten worden tevens doorbelast (bijvoorbeeld griffierechten, kosten opvragen uittreksels uit de gemeenteregisters en deurwaarderskosten).
 
De totale kosten van een kwestie zijn niet eenvoudig op voorhand in te schatten. De kosten zijn mede afhankelijk van de complexiteit van de zaak, de aanwezige problematiek op emotioneel vlak en de bereidheid om in goed onderling overleg tot een oplossing te komen. Het doel van kantoor is om oplossings- en toekomst gericht te werken en daar waar mogelijk onnodige kosten te voorkomen.  
Bel gerust vrijblijvend.