Kinder- en partneralimentatie

Alimentatie
Scheiden en alimentatie

Alimentatie regelen

Tijdens uw scheiding, de beëindiging van uw samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap, maakt u samen met uw ex-partner afspraken over mogelijke alimentatieverplichtingen. Het verschilt per situatie of u recht heeft op kinder- en/of partneralimentatie of genoodzaakt bent dit te betalen.

“Alimentatie” is het leveren van een financiële bijdrage aan de ex-partner en/of kinderen om te voorzien in de kosten van het levensonderhoud van de ex-partner of de kosten van de verzorging en opvoeding van kinderen na een scheiding.

Er zijn twee soorten alimentatie te onderscheiden namelijk: kinderalimentatie en partneralimentatie. De hoogte van de alimentatie kan in overleg met uw ex-partner of door een rechter worden bepaald.

Thoenes Familierecht staat u graag bij in deze complexe situatie. Ze is een ervaren familierecht advocaat en tevens gespecialiseerd in alle facetten van het familierecht. En behartigt uw belangen met aandacht en zorg.

Bijgestaan door uw eigen advocaat-mediator

Kinderalimentatie

Ouders moeten voor hun kinderen de kosten van de verzorging en opvoeding betalen totdat de kinderen 18 jaar zijn. Daarna moeten ouders de kosten van levensonderhoud en studie betalen, totdat het kind 21 jaar wordt. 

Na een scheiding blijven beide ouders verplicht om een financiële bijdrage te leveren in de kosten van de verzorgingen en opvoeding van minderjarige kinderen. Dit wordt kinderalimentatie genoemd. 

De kinderalimentatie dient betaald te worden aan de ouder die het grootste deel van de zorg voor de kinderen op zich neemt. De hoogte van de te betalen kinderalimentatie gaat in overleg met uw ex-partner. 

Als er discussies ontstaan bij het berekenen van de kinderalimentatie, is het raadzaam om een advocaat-mediator in te schakelen die u hierin kan begeleiden. De gemaakte afspraken worden opgenomen in het ouderschapsplan

Lukt het niet om samen afspraken te maken over alimentatie? Of de kinderalimentatie vast te stellen. Dan kan de rechter een alimentatieregeling vaststellen.

kast
Onvoldoende inkomen

Partneralimentatie

Heeft u na de scheiding of beëindiging van het geregistreerde partnerschap onvoldoende inkomen om in uw levensonderhoud te voorzien? Dan is uw ex-partner wellicht genoodzaakt om een bijdrage te leveren aan de kosten van uw levensonderhoud (partneralimentatie).

De hoogte van de te betalen partneralimentatie hangt af van de levensstijl gedurende het huwelijk en verschilt daarom per persoon. 

Bij het vast te stellen bedrag wordt gekeken welke bijdrage in de kosten de alimentatiegerechtigde nodig heeft, welke inspanning de alimentatiegerechtigde zelf kan leveren om geheel of gedeeltelijk in het levensonderhoud te voorzien en welke bedrag door de alimentatieplichtige betaald kan worden.

Het vaststellen van kinderalimentatie en partneralimentatie is maatwerk. Thoenes familierecht beschikt over de specialistische kennis die hiervoor is vereist.

Toekomstige wijzigingen van omstandigheden, denk aan een nieuwe baan, een nieuwe partner of een verhuizing, kunnen betekenen dat de alimentatie gewijzigd dient te worden. 

Thoenes Familierecht kan voor u beoordelen of een wijzigingsverzoek kans van slagen heeft.

Voor een herziening van alimentatie is het raadzaam u bij te laten staan door een familierecht advocaat of mediator. Het inschakelen van een mediator is een optie als u beiden nog vrij goed met elkaar kunt overleggen. 

Lopen de meningen over de alimentatie heel erg uiteen, schakel dan een familierecht advocaat in, zodat zaken in uw belang worden geregeld.

Veranderingen

Alimentatie wijzigen

Advocaat bij uw scheiding

Hoe hoog is de partneralimentatie?

Bij het berekenen van de partneralimentatie spelen de behoefte van degene die alimentatie ontvangt en de draagkracht van degene die alimentatie betaalt een belangrijke rol.
Om de hoogte van de partneralimentatie vast te stellen wordt gekeken naar o.a. de volgende inkomsten en uitgaven:

Meer weten over partneralimentatie berekenen of vaststellen? Voor een compleet overzicht van de inkomsten en uitgaven vindt u op de website van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. 

Nieuw

Indexerings percentage alimentatie voor 2021

Ieder kalenderjaar dient de alimentatie verhoogd te worden, zoals beschreven in artikel 1:402a BW. 

Aangesloten bij verschillende partijen
Lid van
Advocaat familierecht in Overijssel?
Openingstijden

Maandag - Vrijdag 08:30 - 17:30

Neem contact met mij op