Uit elkaar met respect

Mediation

Samen scheiden
Mediator

In een mediationtraject lossen de partners hun geschil zelf op onder begeleiding van een onafhankelijke derde; de mediator. De mediator brengt partijen weer met elkaar in gesprek. In een oplossingsgerichte en vertrouwelijke sfeer werken alle partijen samen aan het vinden van duurzame oplossingen.

Mediation verschilt van procederen doordat er bij mediation geen rechter betrokken is. Bij procederen neemt een rechter beslissingen op basis van de standpunten van beide partijen. Een mediator kijkt juist naar de belangen achter de standpunten en komt samen met beide partijen tot een oplossing.

Mediation is nuttig als de communicatie verstoord is en als rechtstreeks onderhandelen belemmerd wordt door bijvoorbeeld een gebrek aan vertrouwen.

Zoeken naar gezamenlijke regelingen

Scheidingsmediation

kaarten in doosje
Er samen uitkomen met uw partner

Als u en uw partner uit elkaar gaan en u wilt de gevolgen daarvan in overleg regelen, kunt u kiezen voor scheidingsmediation. 

Om ervoor te zorgen dat elk gezinslid na de scheiding weer verder kan, begeleidt mw. Mr. Irma Thoenes – van der Veen als mediator de praktische en juridische zaken bij een scheiding. Maar ook het emotionele proces. 

Zodra beide partners de emoties rond de scheiding herkennen en kunnen plaatsen, kunnen zij als ex-partners toewerken naar een convenant en zo nodig een ouderschapsplan.

U wordt geïnformeerd over alle relevante actuele juridische en fiscale aspecten die bij een scheiding komen kijken. Daarnaast wordt gezocht naar een toekomstgerichte regeling die passend is bij de wensen, maar die ook juridisch en fiscaal houdbaar is.

Meerdere mogelijkheden

Ander geschil

Naast scheidingsmediation is er mediation mogelijk in een andere familierechtelijke geschil dan een scheiding. 

U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan het afwikkelingen van de
gevolgen van het beëindigen van samenwonen, alimentatiekwesties, gezags- en omgangskwesties of geschillen met betrekking tot (onderdelen van de) vermogensrechtelijke kant van een scheiding.

Mediation zorgt ervoor dat er goede en houdbare afspraken gemaakt worden
Echtscheidingen
Mediation is pure winst
 • Regelingen komen in goed onderling overleg tot stand, onder begeleiding van een neutrale derde (de scheidingsmediator), zonder tussenkomst van de rechter
 • Mediation zorgt ervoor dat er duurzame afspraken gemaakt worden
 • Scheidingsmediation is sneller en minder kostbaar dan scheiden met ieder een eigen advocaat en de tussenkomst van de rechter
 • Problemen en meningsverschillen kunnen worden verholpen, waardoor contact na mediation in stand kan blijven
kussens kantoor irma thoenes
Advocaat bij uw scheiding
Advocaat bij uw scheiding

Mediation gesprek

Tijdens een mediation gesprek wordt er met u stilgestaan bij de reden van de scheiding. Dit maakt de keuze van de vertrekkende partner (iets meer) acceptabel. 

Tevens worden emotionele blokkades herkend en benoemd. Dit psychologische proces is een essentieel onderdeel van mediation.

Het voorkomt dat emotionele blokkades zorgen voor een verharding en dit het maken van zakelijke afspraken in de weg staan.

Maar ook dat partijen gedurende het scheidingsproces zo van elkaar vervreemd raken dat zij niet meer met elkaar kunnen communiceren. Met alle gevolgen van dien.

Hoe werkt een mediation?
01

Kennismaking

De eerste bijeenkomst is een kennismakingsgesprek/ intake. Tijdens dit gesprek wordt het mediaton proces uitgelegd en de mediationovereenkomst en het huidige geschil 
besproken.

02

Bemiddelings
bijeenkomsten (3-5)

Er wordt stilgestaan bij de
emotionele en zakelijke aspecten van het geschil.
Tijdens deze gesprekken wordt u alle relevante, actuele juridische informatie verstrekt. Standpunten worden omgezet in belangen. En u wordt begeleid bij het vinden van een passende oplossing voor uw situatie.

03

Vastleggen regelingen

De getroffen regelingen worden vastgelegd in een convenant of vaststellingsovereenkomst
en, indien van toepassing, een ouderschapsplan.

Aangesloten bij verschillende partijen
Lid van
 • Nederlands Orde van Advocaten
 • Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (de vFAS)
 • MFN registermediator
 • De Vereniging van Collaborative Professionals (VvCP)
 • Lid Kennisgroep Kind en Scheiden. Pilot Rechtbank Overijssel ‘Betrekken kinderen bij ouderschapsplan'
 • Plaatsvervangend lid College van Afgevaardigden Orde van Advocaten
 • Lid commissie Personen en Familierecht Orde van Advocaten Overijssel
 • International Academy of Collaborative Professionals (IACP)