Uit elkaar met respect

Mediation
Samen scheiden

Mediaton

Wat is mediation? In een mediationtraject lossen de partners hun geschil zelf op onder begeleiding van een onafhankelijke derde; de mediator. De mediator brengt de twee partijen weer met elkaar in gesprek. In een oplossingsgerichte en vertrouwelijke sfeer werken alle partijen samen om tot een duurzame oplossingen te komen.

Mediation (ook wel scheidingsbemiddeling) verschilt van procederen, doordat er bij mediation geen rechter betrokken is. Bij procederen neemt een rechter beslissingen op basis van de standpunten van beide partijen.

Een mediator kijkt juist naar de belangen achter de standpunten en komt samen met beide partijen tot een oplossing.

Mediation is nuttig als de communicatie verstoord is. Én als rechtstreeks onderhandelen belemmerd wordt door bijvoorbeeld een gebrek aan vertrouwen.

Zoeken naar gezamenlijke regelingen

Mediation of scheidingsbemiddeling

kaarten in doosje
Er samen uitkomen met uw partner

Als u en uw partner uit elkaar gaan en u wilt de gevolgen daarvan in overleg regelen, kunt u kiezen voor scheidingsbemiddeling. 

Om ervoor te zorgen dat elk gezinslid na de scheiding weer verder kan, begeleidt mw. Mr. Irma Thoenes – van der Veen als mediator de praktische en juridische zaken bij een scheiding. Maar ook het emotionele proces. 

Zodra beide partners de emoties rond de scheiding herkennen en kunnen plaatsen, kunnen zij als ex-partners toewerken naar een convenant. En zo nodig een ouderschapsplan.

U wordt geïnformeerd over alle relevante actuele juridische en fiscale aspecten die bij een scheiding komen kijken. Daarnaast wordt gezocht naar een toekomstgerichte regeling die passend is bij de wensen, maar die ook juridisch en fiscaal houdbaar is.

Meerdere mogelijkheden

Ander geschil bij scheidingsbemiddeling

Naast scheidingsbemiddeling in Zwolle is er mediation mogelijk in andere familierechtelijke geschillen. 

U kunt bijvoorbeeld denken aan het afwikkelingen van de gevolgen van het beëindigen van samenwonen, alimentatiekwesties, gezags- en omgangskwesties of geschillen met betrekking tot (onderdelen van de) vermogensrechtelijke kant van een scheiding.

Gekwalificeerd

MfN
registermediator

Mevrouw Mr. E.M. (Irma) Thoenes – van der Veen is een erkend MfN-registermediator. Zij blijft door continue scholing en toetsing werken aan de kwaliteit van haar dienstverlening. 

Dit betekent dat u kunt rekenen op een gekwalificeerde en professionele mediator die up-to-date is. Zij zal u goed begeleiden bij het zoeken naar een passende oplossing voor uw conflict. 

Scheidingsbemiddeling zorgt ervoor dat er goede en houdbare afspraken gemaakt worden
Waarom mediation?

Mediation is pure winst

kussens kantoor irma thoenes
Advocaat bij uw scheiding
Advocaat bij uw scheiding

Mediation gesprek

Tijdens een mediation gesprek wordt er met u stilgestaan bij de reden van de scheiding. Dit maakt de keuze van de vertrekkende partner (iets meer) acceptabel. 

Tevens worden emotionele blokkades herkend en benoemd. Dit psychologische proces is een essentieel onderdeel van mediation.

Het voorkomt dat emotionele blokkades zorgen voor een verharding. En het maken van zakelijke afspraken in de weg gaan staan.

Maar ook dat partijen gedurende het scheidingsproces zo van elkaar vervreemd raken dat zij niet meer met elkaar kunnen communiceren. Met alle gevolgen van dien.

Hoe werkt een mediation?

01

Kennismaking

De eerste bijeenkomst is een kennismakingsgesprek/ intake. Tijdens dit gesprek wordt het mediaton proces uitgelegd. Tevens wordt de mediationovereenkomst en het huidige geschil besproken.

02

Bemiddelings
bijeenkomsten (3-5)

Er wordt stilgestaan bij de
emotionele en zakelijke aspecten van het geschil.
Tijdens deze gesprekken ontvangt u alle relevante, actuele juridische informatie. Standpunten worden omgezet in belangen. En u wordt begeleid bij het vinden van een passende oplossing voor uw situatie.

03

Vastleggen regelingen

De getroffen regelingen worden vastgelegd in een convenant of vaststellingsovereenkomst
en, indien van toepassing, een ouderschapsplan.

Vast uurtarief

Kosten van een mediator

Wilt u weten wat de kosten van een mediator zijn? De mediationkosten worden berekend aan de hand van de bestede tijd aan uw dossier. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt ook het uurtarief met u besproken.

Over het gedeclareerde uurtarief wordt 6% kantoorkosten in rekening gebracht voor de administratieve werkzaamheden en ondersteuning.

Openheid staat voorop. De aan uw dossier bestede tijd wordt nauwgezet bijgehouden en aan u verantwoord in de urenspecificatie die bij iedere declaratie wordt gevoegd. 

Heeft u vragen over scheidingsbemiddeling in Zwolle of wilt u meer weten over de kosten van een mediator neem dan contact met mij op.

Thoenes Familierecht is een kindvriendelijke advocaat als het gaat om overlegscheidingen. Dit betekent dat Thoenes Familierecht ook de belangen van uw kind waarborgt tijdens een echtscheiding

Uw kind wordt gedurende de scheiding gezien én gehoord en op een passende wijze betrokken bij de procedure zonder dat uw kind onderdeel wordt van het (mogelijke) conflict. Alles over een kindvriendelijke advocaat leest u in het rapport van de kinderombudsman. 

Ook de mening van een kind telt

Kindvriendelijke advocaat

Aangesloten bij verschillende partijen
Lid van
Zoekt u een scheidingsmediator?
Openingstijden

Maandag - Vrijdag 08:30 - 17:30

Neem contact met mij op