Wat zijn de kosten

Tarief
Scheiden van uw partner

Tarief van de diensten

Het kantoor kenmerkt zich door enerzijds een procespraktijk en anderzijds een overleg praktijk in de vorm van scheidingsbemiddeling en de overlegscheiding.

Daarnaast vindt er ook coaching plaats in een mediationtraject bij een andere mediator. Tot slot wordt er ook regelmatig een second opinion gegeven.

De werkzaamheden van Thoenes Familierecht worden verricht op basis van een uurtarief.

Wat zijn de kosten

Rekenen met een uurtarief

De ene zaak leent zich voor mediation of een overlegscheiding terwijl in andere gevallen de cliënten bijgestaan worden als familierechtadvocaat of adviseur.

De werkzaamheden worden verricht op basis van een uurtarief. Daarnaast verricht Thoenes Familierecht geen werkzaamheden op basis van gefinancierde rechtsbijstand.

Het uurtarief dat  in rekening wordt gebracht bedraagt in beginsel € 220,- te vermeerderen met 6% kantoorkosten en BTW. Er wordt maandelijks gedeclareerd, en tevens wordt de declaratie voorzien van een urenspecificatie. 

Daarnaast worden de voor u voldane kosten doorbelast. Denk hierbij bijvoorbeeld aan griffierechten, kosten opvragen uittreksels uit de gemeenteregisters en deurwaarderskosten. 

bloemen op tafel irma
Advocaat bij uw scheiding
Per zaak verschillend

Kosten

De totale kosten van een kwestie zijn niet eenvoudig op voorhand in te schatten.

Doordat de kosten mede afhankelijk zijn van de complexiteit van de zaak en de aanwezige problematiek op emotioneel vlak. 

Ook speelt een rol of het mogelijk is om in goed onderling overleg, buiten de rechtbank, tot een oplossing te komen.

Aangesloten bij verschillende partijen
Lid van