Voor complexe scheidings- en omgangszaken

Forensische mediation

Forensische mediation

Forensische mediation, wat betekent dat? Als forensische mediation ter sprake komt, dan bedoelen we een methode van werken door een deskundige die door een rechter wordt benoemd in complexe scheidings- en omgangszaken. De officiële benaming is ‘het Deskundigenbericht met toepassing van Mediation’.

Hierbij voorziet de mediator de rechter van informatie die nodig is om een gerechtelijke beslissing te nemen. Het onderzoek wordt ook het ouderschapsonderzoek genoemd.

Wat maakt een mediator een forensische mediator?

Het verschil tussen mediation en forensische mediation is: een mediator wordt door partijen verzocht om hen een mediationtraject te begeleiden bij het vinden van passende oplossingen voor hun geschil.

Een forensische mediator is een door de rechter aangewezen deskundige. Een forensische mediator verricht de werkzaamheden en/of verleent diensten op basis van de benoeming door de rechter. Er wordt gewerkt binnen het door de rechter vastgestelde kader.

De forensische mediator werkt in vaak al langlopende complexe zaken met een hoog conflictgehalte. Een forensische mediator beschikt dan ook over de benodigde deskundigheid, ervaring en mediation technieken om in deze zaken onderzoek en mediation te kunnen combineren.

Hoe werkt een forensische mediator?

Een forensische mediator gebruikt een procesmethode, waarin onderzoek en mediation wordt gecombineerd.

Aan de ene kant met het doel om de rechter in het kader van het deskundigenbericht de informatie te verschaffen die nodig is om de gerechtelijke beslissing te geven. Aan de andere kant biedt het ook nog partijen (de ouders) zelf de gelegenheid om tot een (deel) oplossing van het geschil te geraken.

Lukt het om tijdens een onderzoek tot overeenstemming tussen partijen te komen, dan worden de afspraken vastgelegd in een convenant of ouderschapsplan. Dit wordt aan de rechter/raadsheer voorgelegd waarna, de juridische procedure is afgerond.

Lukt het niet om tot volledige overeenstemming te komen dan schrijft de forensische mediator een deskundigenbericht op basis van de gedane bevindingen en dient dit rapport in bij het Gerechtshof of de rechtbank.

Verzoek tot een ouderschapsonderzoek

Ouders kunnen via hun advocaten het Gerechtshof het verzoek doen tot een ouderschapsonderzoek.

Of dat verzoek wordt ingewilligd hangt af van de omstandigheden: leent de zaak zich ervoor, zijn de ouders voldoende gemotiveerd, hebben de kinderen er belang bij?

Wie draagt de kosten van het ouderschapsonderzoek?

Als twee ouders het ieder zelf kunnen betalen zijn kosten voor ouders. Indien er bij een of twee ouders sprake is van verminderde of geen draagkracht kunnen de kosten door de rechtbank of het Gerechtshof ten laste van het rijk worden gebracht.

Een forensische mediator kan alleen worden benoemd of in een duo met een collega forensische mediator. Zowel accountants als psychologen en advocaten kunnen forensische mediators zijn.

Lees meer over forensische mediation?

Noot: Mw. Mr. Irma Thoenes – van der Veen is opgeleid tot forensische mediator.

pennen van thoenes familierecht
Aangesloten bij verschillende partijen
Lid van
Hulp nodig bij uw vraagstuk?
Openingstijden

Maandag - Vrijdag 08:30 - 17:30

Neem contact met mij op