Scheiden en uw pensioen

Pensioenverevening
Recht op ouderdomspensioen

Pensioenverevening bij scheiding

Tijdens het huwelijk of een geregistreerd partnerschap hebben u en uw ex-partner samen pensioen opgebouwd. Gaat u scheiden? Dan heeft u beiden recht op een deel van elkaars ouderdomspensioen, mits er geen afwijkende afspraken zijn gemaakt in bijvoorbeeld een samenlevingscontract.

Dit noemen wij ook wel de pensioenverevening bij scheiding. De pensioenverevening is vastgesteld in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Bij het verdelen van pensioen wordt het pensioen dat u voor of na het huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd uiteraard niet verdeeld.

Eerlijke verdeling van pensioen

Wanneer recht op pensioenverevening bij echtscheiding

Er zijn een aantal gevallen waarin u recht heeft op pensioenverevening bij echtscheiding. Valt u onder één van onderstaande punten, dan dient u het pensioen met uw ex-partner te verdelen.

bloemen op tafel irma
Aanpassingen

Afwijkende afspraken pensioenverevening

U kunt ook afwijkende afspraken maken over de pensioenverevening. Bijvoorbeeld dat u geen pensioen van uw ex-partner wilt ontvangen omdat u gedurende het huwelijk of geregistreerd partnerschap allebei ongeveer evenveel pensioen heeft opgebouwd. 

Of afspreken dat pensioen dat is opgebouwd vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap ook in de pensioenverevening wordt betrokken.

Indien u afwijkende afspraken wilt opstellen, dan dient u dit vast te leggen in bijvoorbeeld huwelijkse voorwaarden, partnervoorwaarden of in een echtscheidingsconvenant. 

Wel is het van belang dat de afwijkende afspraken vroegtijdig naar de pensioenuitvoerder worden verstuurd. Indien dit later dan twee jaar na datum beëindiging huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt gedaan, dan hoeft de pensioenuitvoerder geen rekening te houden met de gemaakte afspraken.

U kunt de pensioenverevening op verschillende manieren verdelen. Samen kunt u bijvoorbeeld overeenkomen dat de ene partner 70% ontvangt en de andere partner 30%, omdat er een groot verschil zit in salarissen. 

De afspraken die u maakt omtrent het bepalen van de verdeling van de pensioenverevening dient u vast te leggen in een scheidingsconvenant, de huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden.

Bepalen én vastleggen

De verdeling van pensioenverevening

Advocaat bij uw scheiding

Nabestaandenpensioen

In veel pensioenregelingen staat opgenomen dat naast het recht op ouderdomspensioen ook recht is op nabestaandenpensioen na een echtscheiding. Na echtscheiding noemen wij dit bijzonder partnerpensioen. 

U heeft recht op nabestaandenpensioen als uw ex-partner komt te overlijden. Het opbouwen van dit pensioen is niet verplicht. Het kan dus best zijn dat u of uw ex-partner geen partnerpensioen hebt. 

Daarnaast is het mogelijk om het recht op nabestaandenpensioen uit te sluiten. Dit dient u door te geven aan uw pensioenfonds.

Aangesloten bij verschillende partijen
Lid van
Advocaat nodig bij pensioenverevening?
Openingstijden

Maandag - Vrijdag 08:30 - 17:30

Neem contact met mij op