Bindend advies gescheiden ouders

Parenting coordination
Komen tot een oplossing

Parenting coordination

Liggen u en uw ex -partner niet op één lijn als het gaat om de uitvoering van een ouderschapsplan? Verschilt u van mening over de schoolkeuze voor uw kind of de verdeling van de zorgtaken voor uw kinderen? 

Kortom, zijn er geschillen over de uitvoering van het ouderschapsplan waarbij er op korte termijn een oplossing nodig is? Laat u dan bijstaan door een parenting coordinator. 

Parenting coordination is een voor Nederland nieuwe vorm van conflictoplossing na (echt)scheiding. Via parenting coordination kunnen ouders hun conflicten oplossen zonder naar een rechter te gaan. Het belang van het kind staat bij deze conflictoplossing voorop.

Conflictoplossing

Bij parenting coordination staat het belang van het kind voorop

Parenting coordination kan ingezet worden als er tussen ouders discussies zijn over het uitvoeren en/of naleven van bijvoorbeeld: 

Maar een parenting coördinator kan ook uitkomst bieden bij vraagstukken als: Hoe worden de feestdagen verdeeld? Hoe vaak per week vinden er belmomenten met de andere ouder plaats? Tot welke dag duurt de zorgregeling? Of welke sport gaat ons kind beoefenen?

kapstok
Opnemen in ouderschapsplan

Clausule in ouderschapsplan

Bij het afhandelen van een scheiding kunt u in het ouderschapsplan opnemen dat u een parenting coordinator inschakelt voor geschillen waar u samen niet uitkomt. 

Ontstaan er onverhoopt geschillen, dan kunt u zich direct wenden tot de in het ouderschapsplan benoemde parenting coordinator. 

De parenting coordinator kan (zo nodig online) voor een snelle en kostenbesparende oplossing zorgen en de langdurige en kostbare gang naar de rechterlijke macht voorkomen.

Uiteraard is het ook mogelijk om een parenting coordinator in te schakelen zonder dit van te voren vast te leggen. Er wordt met u een overeenkomst gesloten waarin de werkwijze en de bevoegdheden van de parenting coordinator worden vastgelegd. 

De werkwijze zelf is gelijk aan de werkwijze die gehanteerd wordt als ouders reeds een parenting coordinator hebben benoemd in een ouderschapsplan.

Opnemen in ouderschapsplan

Wat als u het niet heeft vastgelegd?

Advocaat bij uw scheiding
Mevrouw Mr. E.M. (Irma) Thoenes – van der Veen

Gecertificeerd parenting coordinator

Mevrouw Mr. E.M. (Irma) Thoenes – van der Veen is een ervaren familierecht advocaat en scheidingsmediator met jarenlange ervaring. 

Ze heeft de speciale leergang parenting coordination gevolgd aan de VU LAW Academy in Amsterdam. 

Hierdoor mag ze zich gecertificeerd parenting coordinator in Nederland noemen.

Parenting coordination
Altijd oplossingsgericht

Wat doet een parenting coordinator?

Parenting coordination werkt heel oplossingsgericht. De parenting coordinator (PC), zoekt namelijk samen met u beiden, naar een passende oplossing, zodat een rechterlijke procedure vermeden kan worden. 

Komt u ondanks de begeleiding van een parenting coordinator toch niet tot een oplossing? De parenting coordinator kan dan een aanbeveling of voorstel doen of zelfs een bindend advies geven over dagelijkse gezagszaken als daar vooraf toestemming voor gegeven is.

Een bindend advies geeft geen executoriale titel. Alleen een beslissing van een rechter en een notariële akte leveren een zogenaamde executoriale titel op. Dat wil zeggen dat het stuk (beslissing van een rechtbank bijvoorbeeld) direct in handen van een deurwaarder gegeven kan worden ter executie. 

Een bindend advies van een parenting coordinator kan, als een ouder alsnog problemen ondervindt bij de nakoming van het bindend advies in Kort Geding, aan de voorzieningenrechter voorgelegd worden.

Hoe werkt parenting coordination?

01

Voorleggen geschil

Het geschil over een onderwerp aangaande de kinderen wordt schriftelijk (per e-mail of brief) aan de PC voorgelegd. De PC stuurt de correspondentie door naar de andere ouder.

02

Kortdurende bemiddeling

De PC gaat met u als ouders zo snel als mogelijk in een informeel en vertrouwelijk bemiddelingstraject op zoek naar een oplossing voor het geschil. 

De PC praat niet enkel met u, maar ook met de kinderen en zo nodig met betrokken derden waaronder stiefouders, familieleden en leerkrachten van de kinderen.

03

De oplossing

U komt als ouders onder begeleiding tot een oplossing. Lukt het niet om tot een oplossing te komen, dan kan de PC een aanbeveling of voorstel aan u als ouders doen. 

In veel gevallen kan de PC er ook voor kiezen om een bindend advies te geven. In dit geval is er van tevoren afgesproken dat u zich aan dit bindend advies zult houden.

Vast uurtarief

Wat kost een parenting coordinator?

Wilt u meer weten over de kosten voor een parenting coordinator? 

De kosten voor een parenting coördinator wordt bepaald aan de hoeveel uren gekoppeld aan uw dossier. Tijdens het 1e gesprek wordt het uurtarief met u besproken.

Over het gedeclareerde uurtarief wordt 6% kantoorkosten in rekening gebracht voor de administratieve werkzaamheden en ondersteuning.

Transparantie staat voorop. Wij houden de aan uw dossier bestede tijd zorgvuldig bij en verantwoorden aan u de urenspecificatie die bij iedere declaratie wordt gevoegd. Heeft u vragen of wilt u meer informatie neem dan gerust contact op.

Parenting coordination en mediation lijken in veel opzichten op elkaar, maar er zijn wel degelijk ook verschillen. Een mediator is bijvoorbeeld voornamelijk betrokken in een scheidingstraject en bij de totstandkoming van een ouderschapsplan. 

Een parenting coördinator (PC) heeft een waardevolle rol na de scheiding zodra de gemaakte afspraken nagekomen moeten worden. Daarnaast heeft een PC meer bevoegdheden dan een mediator. De PC kan aan ouders een aanbeveling of voorstel kan doen als het niet lukt om tot overeenstemming te komen. 

Ook is het bij parenting coordination mogelijk om een bindend advies te geven als ouders van tevoren hebben afgesproken dat zij zich aan een bindend advies zullen houden.

De verschillen

Parenting coordination en mediation

De verschillen

Parenting coordination en mediation

Parenting coordination en mediation lijken in veel opzichten op elkaar, maar er zijn wel degelijk ook verschillen. Een mediator is bijvoorbeeld voornamelijk betrokken in een scheidingstraject en bij de totstandkoming van een ouderschapsplan. 

Een parenting coördinator (PC) heeft een waardevolle rol na de scheiding zodra de gemaakte afspraken nagekomen moeten worden. Daarnaast heeft een PC meer bevoegdheden dan een mediator. De PC kan aan ouders een aanbeveling of voorstel kan doen als het niet lukt om tot overeenstemming te komen. 

Ook is het bij parenting coordintion mogelijk om een bindend advies te geven als ouders van tevoren hebben afgesproken dat zij zich aan een bindend advies zullen houden.

Aangesloten bij verschillende partijen
Lid van
Zoekt u een parenting coordinator?
Openingstijden

Maandag - Vrijdag 08:30 - 17:30

Neem contact met mij op