Ouderlijk gezag en voogdij

Gezag en voogdij
Ouderlijk gezag en voogdij

Gezag en voogdij over een kind

Ouderlijk gezag en voogdij hebben alles te maken met de rechten en plichten omtrent de zorg en opvoeding van een kind. Bij de bepaling van het gezag speelt de relatievorm van de ouders een belangrijke rol.

Als een kind wordt geboren tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan hebben beide ouders van rechtswege gezag. 

Ouders hebben ook van rechtswege gezag als een kind voorafgaand aan een geregistreerd partnerschap of huwelijk wordt geboren en door de vader of duomoeder is erkend.

Echtscheidingen en kinderen

Ouderlijk gezag na scheiding

Is er sprake van een huwelijk of geregistreerd partnerschap en gaat u scheiden? Het gezamenlijk gezag blijft dan in beide gevallen voortbestaan.

En zijn beiden ouders niet gehuwd en heeft de vader het kind niet erkend, dan heeft de vader niet van rechtswege gezag en zal dat via de rechter aangevraagd moeten worden. Het formulier voor het aanvragen van gezag vindt u hier. 

Als beide ouders gezag hebben en gaan scheiden, dan is het van belang dat afspraken omtrent de zorg en kosten van het kind worden opgenomen in bijvoorbeeld een ouderschapsplan

Mevrouw Mr. E.M. (Irma) Thoenes – van der Veen staat u bij als mediatorfamilierechtadvocaat of parenting coördinator en zoekt samen met beide partijen naar een passende regeling.

Gezag over het kind

Voogdij over uw kind

Voogdij is het gezag over een kind, waarvan u niet de ouder bent. Een voogd wordt aangewezen op het moment dat de ouders niet meer voor het kind kunnen zorgen door bijvoorbeeld overlijden.

Ouders kunnen zelf een voogd voor een kind aanwijzen. Als dit niet is vastgelegd, dan bepaalt de rechter een voogd.

Gaan u en uw partner uit elkaar en heeft u minderjarige kinderen? Dan moet u samen een ouderschapsplan maken. Hierin staan afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen.

Bij het opstellen van een ouderschapsplan is het raadzaam om een familierecht advocaat in te schakelen die u helpt bij het opstellen van afspraken, zodat de afspraken altijd in het belang van het kind zijn. 

In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over:

Alles over een ouderschapsplan leest u hier. 

Omgang met het kind

Gezag en het ouderschapsplan

Advocaat bij uw scheiding

Kinderen betrekken bij ouderschapsplan

Volgens de wet is het verplicht om kinderen te betrekken bij de afspraken die over hen worden gemaakt. 

Daarnaast is van belang dat naar het kind wordt geluisterd en dat ze niet vast komen te zitten in de problemen tussen u en uw ex-partner.

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een ouderschapsplan of enkel de omgangsregeling voor uw kind? U wilt natuurlijk samen met uw ex-partner tot een geschikte regeling komen. 

Thoenes Familierecht kan u bijstaan als familierecht advocaat en u passende oplossingen aandragen om zo problemen bij de omgang te voorkomen of te verhelpen.

In het belang van het kind

Omgangsregeling kind

Een omgangsregeling is er in verschillende vormen, zoals het co-ouderschap. Deze vorm wordt vaak gehanteerd, omdat het kind de beide ouders dan evenveel ziet. Maar, deze regeling is niet altijd in het belang van ieder kind.

In de wet staat beschreven dat de zorgtaken gelijkwaardig verdeeld moeten worden. Dit betekent niet standaard de helft van de tijd bij vader en de andere helft bij moeder. 

Thoenes Familierecht kijkt samen met u en uw ex-partner hoe de zorgtaken opnieuw verdeeld kunnen worden. En daarbij speelt goed en wezenlijk contact van het kind met beide ouders een belangrijke rol.

Vast uurtarief

Kosten advocaat ouderlijk gezag en voogdij

Wilt u juridisch advies omtrent gezag en/of voogdij of bijgestaan worden in een juridische procedure? Thoenes Familierecht staat u graag bij als familierecht advocaat of mediator. 

Wilt u meer weten over de tarieven die ik hanteer als advocaat ouderlijk gezag en voogdij, neemt u dan contact met mij op. 

Aangesloten bij verschillende partijen
Lid van
Advocaat familierecht in Overijssel?
Openingstijden

Maandag - Vrijdag 08:30 - 17:30

Neem contact met mij op