Gezag over kinderen

Iedere minderjarige staat onder gezag. Degene die het gezag heeft over een kind is verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van dat kind, beheert het geld en de spullen van het kind en is de wettelijk vertegenwoordiger.

Ouderlijk gezag dan wel de Voogdij

Onder gezag wordt volgens de wet verstaan het ouderlijk gezag dan wel de voogdij. Ouderlijk gezag wordt door de ouders gezamenlijk of door één van de ouders uitgeoefend. Voogdij wordt uitgeoefend door een ander dan een ouder.

Tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap hebben ouders gezamenlijk het gezag over hun minderjarige kinderen. Na echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap blijven ouders het gezag gezamenlijk uitoefenen. Van deze hoofdregel kan door de rechter worden afgeweken als een kind “klem” dreigt te raken tussen de ouders. In dat geval kan de rechter dan bepalen dat slechts één van de ouders na de scheiding het gezag voortaan uitoefent.

Ongehuwde ouders hebben niet automatisch het gezamenlijk ouderlijk gezag over hun minderjarige kinderen. Om dat te verkrijgen kunnen zij samen een verzoek bij de rechtbank indienen (formulier aanvragen gezamenlijk gezag). Als de ouder met gezag hiervoor geen toestemming geeft dan is het mogelijk de rechter te verzoeken alsnog met het gezag belast te worden.

In al deze en andere kwesties die betrekking hebben op het gezag staat mr. Thoenes – van der Veen u vakkundig bij.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

Relevante blogs

Wat is scheidingsbemiddeling?

Hoe kan een scheiding desondanks op een oplossingsgerichte en positieve manier verlopen? In deze blog vertel ik u meer over scheidingsbemiddeling, want wellicht is dit een geschikte manier voor u om de scheiding samen te regelen.

Lees verder »

Co-ouderschap

Gaan u en uw ex-partner uit elkaar en heeft u samen kinderen? Dan bent u verplicht om een aantal zaken te regelen voor de kinderen.

Lees verder »
Op zoek naar echtscheiding mediation Zwolle?
Openingstijden

Maandag - Vrijdag 08:30 - 17:30

Neem contact met mij op