Samen komen tot de beste oplossing? Het kan met scheidingsbemiddeling

De beslissing om uit elkaar te gaan wordt niet licht genomen. Een scheiding is bijzonder ingrijpend. Voor uzelf, uw kinderen, familie en vrienden.

Er zijn veel vragen en onzekerheden nadat de beslissing is genomen.
Welke stappen kunt u gaan zetten? Wat kunt u verwachten? Of u nu getrouwd bent of samenwoont; een scheiding is het ontvlechten van twee levens. Het wordt meestal ervaren als één van de heftigste en ongelukkigste periodes in het leven.

Hoe kan een scheiding desondanks op een oplossingsgerichte en positieve manier verlopen? Een familierechtelijk geschil kan op twee manieren opgelost worden: in overleg (als advocaten, in een mediation of in een overlegscheiding) of bij de rechter.

Hoe weet u nou welke manier het meest geschikt is? In deze blog vertel ik u meer over scheidingsbemiddeling, want wellicht is dit een geschikte manier voor u om de scheiding samen te regelen.

Wat is scheidingsbemiddeling?

Scheidingsbemiddeling, ook wel mediation genoemd, is één van de meest effectieve manieren van scheiden. Bij scheidingsbemiddeling kunt u samen met 1 advocaat – mediator alle onderwerpen van de scheiding zelf regelen.

Mediation in het algemeen is een vorm van conflicthantering waarbij een onafhankelijke, objectieve derde (de mediator of de advocaat scheidingsbemiddelaar) partijen begeleidt om tot een voor ieder optimale oplossing van het conflict te komen. Onder begeleiding worden standpunten omgezet in toekomstgerichte wensen en belangen.

Het doel is om alle regelingen die getroffen moeten worden om te scheiden in goed onder overleg tot stand te laten komen. Denkt u hierbij aan bijvoorbeeld een ouderschapsplan voor de kinderen, de onderhoudsverplichtingen, de afwikkeling van de akte huwelijkse voorwaarden of de verdeling van de (beperkte) gemeenschap van goederen.

Wat wordt er geregeld? En hoe gaat het verder?

Een scheidingsbemiddelaar brengt u met elkaar in gesprek. De focus wordt tijdens de scheidingsbemiddeling niet gericht op conflicten, maar op de vraag wat wilt u hiervoor in de plaats? Wat gaat er nu al wel goed en hoe bereikt u de door u beiden gewenste situatie na de scheiding in de toekomst?

Er wordt ook stilgestaan bij de reden van de scheiding. Emotionele blokkades worden herkend en benoemd. Naast de emotionele aspecten ligt logischerwijs de focus op de zakelijke aspecten van de komende scheiding. Tijdens de bemiddelingsgesprekken ontvangt u alle relevante, actuele en juridische informatie, zodat u samen de bij u beiden passende beslissingen kunt nemen.

Welke zakelijke aspecten aan bod komen, hangen af van uw situatie. Heeft u samen kinderen onder de 18 jaar? Bent u samen in het bezit van een koophuis? Dan zal hiervoor ook een regeling getroffen moeten worden. Bent u in gemeenschap van goederen gehuwd of is er van te voren een akte huwelijksvoorwaarden opgemaakt? Kortom, allemaal vraagstukken waar de scheidingsbemiddelaar u graag samen over in gesprek brengt.

De afspraken worden vastgelegd in een convenant en als er kinderen bij betrokken zijn een ouderschapsplan. Deze stukken worden door u ondertekend zodra u beiden akkoord bent met de inhoud. De benodigde formaliteiten om tot een echtscheiding te komen worden vervolgens voor u geregeld.

Er wordt een verzoekschrift tot echtscheiding ingediend waarin wordt verzocht om de echtscheiding uit te spreken en het convenant en het ouderschapsplan te bekrachtigen. Hierdoor maken de gemaakte afspraken in de scheidingsbemiddeling onderdeel uit van de beschikking van de rechtbank. De afspraken zijn door u samen zonder een inhoudelijke interventie van de rechtbank gemaakt. Maatwerk.

Wanneer kies ik voor scheidingsbemiddeling?

Scheidingsbemiddeling wordt voornamelijk ingezet als de communicatie is verstoord. En het dus niet lukt om er samen uit te komen door bijvoorbeeld gebrek aan vertrouwen of een escalatie tussen beiden.

Een mediator helpt om het gesprek met elkaar aan te gaan, de communicatie te verbeteren en te achterhalen waar nou werkelijk de pijnpunten liggen. Indien duidelijk is wat de pijnpunten zijn wordt het gesprek weer op gang gebracht. Het doel is dat u met elkaar tot een gerichte oplossing komt en daarbij luistert naar elkaars uitgangspunten.

Waarom kies ik voor scheidingsbemiddeling?

Met scheidingsbemiddeling heeft u de zaken die geregeld moeten worden helder op een rij. Er wordt stapsgewijs en gestructureerd gewerkt naar toekomstgerichte oplossingen. Oplossingen die houdbaar en duurzaam zijn doordat u ze in overleg bent overeengekomen zonder de tussenkomst van een rechter. Er is sprake van maatwerk nu uw beider behoeften, belangen en wensen zijn meegenomen in het proces.

Het bemiddelingsproces verloopt zorgvuldig en op een respectvolle manier naar elkaar toe, waarbij aandacht is voor de zakelijke, maar ook emotionele kant van de scheiding. Dit voorkomt een lange en kostbare juridische strijd tussen partijen.

Bij scheidingsbemiddeling is ook volop aandacht voor kinderen. U kunt denken aan vraagstukken als: Hoe wordt de zorg voor de kinderen verdeeld? En waar gaan de kinderen wonen? Door stil te staan bij de gevolgen voor de kinderen van de komende scheiding en uw verantwoordelijkheid als ouders wordt er gewerkt aan een reorganisatie van uw ouderschap.

De voordelen van scheidingsbemiddeling

Scheidingsbemiddeling in Zwolle

Wilt u op een respectvolle manier uit elkaar waarbij de belangen van beide partijen worden behartigd? Mevrouw Mr. E.M. (Irma) Thoenes – van der Veen is als lid van de vFAS gespecialiseerd in het familierecht en scheidingsmediation. Zij is tevens een erkend MfN-registermediator en gaat graag met u in gesprek om te vertellen hoe uw vraagstuk het beste aangepakt kan worden en zal u op professionele wijze begeleiden om samen tot een geschikte oplossing te komen.

Gesprek met een scheidingsbemiddelaar?
Ik help u graag verder!

Relevante blogs

Wat is scheidingsbemiddeling?

Hoe kan een scheiding desondanks op een oplossingsgerichte en positieve manier verlopen? In deze blog vertel ik u meer over scheidingsbemiddeling, want wellicht is dit een geschikte manier voor u om de scheiding samen te regelen.

Lees verder »

Co-ouderschap

Gaan u en uw ex-partner uit elkaar en heeft u samen kinderen? Dan bent u verplicht om een aantal zaken te regelen voor de kinderen.

Lees verder »
Op zoek naar echtscheiding mediation Zwolle?
Openingstijden

Maandag - Vrijdag 08:30 - 17:30

Neem contact met mij op