Gehuwd en geregistreerd partnerschap

Gemeenschap van goederen en beperkte gemeenschap van goederen
Trouwen of geregistreerd partnerschap

Scheiden en gemeenschap van goederen

Bent u vóór 1 januari 2018 getrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan. En heeft u niet door een notaris huwelijkse voorwaarden laten opmaken? Dan bent u getrouwd in gemeenschap van goederen.

‘Gemeenschap van goederen’ betekent in de eerste instantie dat door het sluiten van het huwelijk of geregistreerd partnerschap (bijna) alle bestaande en toekomstige bezittingen en schulden zowel van u als van uw partner zijn. U en uw partner krijgen elk de helft van alle bezittingen en schulden.

Bent u getrouwd in gemeenschap van goederen en wilt u scheiden? Dan kan er een echtscheidingsconvenant worden opgemaakt. Hierin worden de afspraken over de verdeling van de gemeenschap opgenomen.

Thoenes Familierecht staat u graag bij als advocaat, advocaat mediator of als overleg scheidingsadvocaat. Zij gaat samen met u en uw ex-partner inventariseren welke goederen en/of schulden er zijn en wat ermee moet gebeuren. En helpt u efficiënt door een scheiding heen.

Uitzonderingen op de gemeenschap van goederen

Bezittingen en schulden die niet in de gemeenschap van goederen vallen

Als u trouwt in gemeenschap van goederen betekent dit dat de helft van de goederen en schulden van u zijn en de andere helft van uw partner. 

Echter zijn er een aantal uitzonderingen van bezittingen en schulden die niet in de gemeenschap van goederen vallen namelijk:

Ontvangt u een erfenis met uitsluitingsclausule? Dat betekent dat goederen uitsluitend voor u bestemd zijn. 

Dan vallen die goederen buiten de gemeenschap van goederen.

Met verknochte goederen worden goederen en schulden bedoeld die zo nauw met één van de echtgenoten zijn verbonden dat ze niet of niet geheel gemeenschappelijk kunnen zijn. 

Verknochte goederen en schulden vallen dan ook buiten de gemeenschap van goederen. U kunt denken aan een invaliditeitspensioen bijvoorbeeld.

Ook uw pensioen valt buiten de gemeenschap van goederen. Echter moet er bij een echtscheiding wel een bepaalde verdeling van het pensioen plaatsvinden op basis van de Wet Verevening Pensioenrechten.

kast kantoor irma
Getrouwd

Beperkte gemeenschap van goederen

Bent u ná 1 januari 2018 getrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan? En heeft u geen huwelijkse voorwaarden door een notaris laten opmaken, dan bent u getrouwd in een beperkte gemeenschap van goederen.

Bij deze vorm zijn alle bezittingen en schulden die u vóór het huwelijk had, van u alleen. Heeft u een schenking of erfenis ontvangen? Dan is deze ook van u alleen, tenzij de schenker anders heeft bepaald of dit staat beschreven in bijvoorbeeld een testament.

Zijn er goederen of schulden die zijn ontstaan na het huwelijk? Dan vallen deze in de beperkte gemeenschap van goederen. Bij een scheiding krijgen u en uw partner beiden de helft van alle bezittingen en schulden.

Als u al wat langere tijd samen bent, dan kan het soms onduidelijk zijn welke goederen nou precies van wie zijn. En bij een scheiding kan dit voor problemen gaan zorgen. 

Het is daarom raadzaam, te meer bij een beperkte gemeenschap van goederen, om goed bij te houden wie eigenaar is van welke goederen. Bewaar bijvoorbeeld een factuur of ontvangstbewijs waar uw naam op staat.

Zo kunnen u of uw partner aantonen wie de wettelijke eigenaar is. Indien u een erfenis ontvangt, dan is een akte van verdeling een geldig bewijs.

U kunt bijvoorbeeld denken aan het eigendomsbewijs van uw huis en de notariële hypotheekakte. Maar ook aan financiële stukken als beleggingen, bankafschriften (van spaar- en bankrekeningen), kapitaalverzekeringen en de aangiften inkomstenbelasting van de afgelopen jaren.

En denk ook aan gegevens van motorvoertuig(en).

Wie is de wettelijke eigenaar?

Houd de administratie goed bij

Advocaat bij uw scheiding

Verdeling vermogensbestanddelen bij gemeenschap van goederen

Zodra er een echtscheidingsverzoek is ingediend bij de rechtbank, eindigt de boedelmenging. Alle schulden en bezittingen die u vanaf dat moment krijgt zijn uw eigendom en komen voor uw rekening. U kunt denken aan een auto, persoonlijke lening of een studieschuld.

Gaat u scheiden en bent u in gemeenschap van goederen getrouwd? In dat geval zijn 50% van de bezittingen en schulden die in de wettelijke gemeenschap van goederen vallen u en 50% van uw partner.

Hoe werkt scheiden met gemeenschap van goederen?

01

Inventariseren

Er zal worden geïnventariseerd welke goederen en/of schulden er zijn en wat daarmee volgens u moet gebeuren. U wordt over de wettelijke bepalingen voor wat betreft de verdeling van de (beperkte) gemeenschap van goederen geïnformeerd en er wordt uitleg gegeven over de wijze van toepassing.

02

Opstellen overzicht bezittingen en schulden

In samenspraak met u wordt een compleet overzicht opgesteld van alle aanwezige bezittingen en schulden. Voor deze bewerkelijke stap kunt u de checklist ‘Bezittingen en schulden’ downloaden. 

03

Vermogensbestanddeel bespreken

Vervolgens wordt met u (uitvoerig) per vermogensbestanddeel besproken wat bij de verdeling komt kijken, welke verdeling voor u of u  beiden het meest wenselijk is en wat de (fiscale en juridische) gevolgen daarvan kunnen zijn.

Aangesloten bij verschillende partijen
Lid van
Op zoek naar echtscheiding mediation Zwolle?
Openingstijden

Maandag - Vrijdag 08:30 - 17:30

Neem contact met mij op