Mediation

Scheidingsmediation is samen scheiden. Samen zoeken naar regelingen waar je mee verder kunt. Regelingen die in goed onderling overleg zonder de tussenkomst van de rechter tot stand zijn gekomen.

Het doel van scheidingsmediation is om samen, onder deskundige begeleiding, tot oplossingen te komen.
We staan stil bij de reden van de echtscheiding.
Hierdoor wordt de keuze van de vertrekkende partner (iets meer) acceptabel gemaakt. De meerwaarde ligt in het begeleiden van partners (en de kinderen) in hun emoties.

Het voorkomt dat de problematiek verhardt en het maken van zakelijke afspraken in de weg staat.
Het voorkomt ook dat partijen gedurende het scheidingsproces zo van elkaar vervreemd raken dat zij niet meer kunnen communiceren. Met alle gevolgen van dien.

Een echtscheiding kan door mediation niet afgewend worden. Het zorgt er wel voor dat er goede en houdbare afspraken gemaakt worden.

Tel daarbij op dat scheidingsmediation (in principe) sneller en goedkoper is dan scheiden met ieder een eigen advocaat en de tussenkomst van de rechter.

Kortom, mediation is winst.