Scheiden, wat regelen we voor onze kinderen?

Ouderschapsplan
Scheiden en kinderen

Opstellen ouderschapsplan

Gaan u en uw partner uit elkaar en er zijn minderjarige kinderen? Het is wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen voor ouders die:

Het ouderschapsplan is een document wat u samen met uw ex-partner opstelt en waarin afspraken genoteerd staan over de zorg en opvoeding van de kinderen. 

Thoenes Familierecht kan u bijstaan bij het opstellen en/of wijzigen van een ouderschapsplan.

Echtscheidingen en kinderen

Ouderschapsplan, wat staat er allemaal in?

In het ouderschapsplan dienen in ieder geval afspraken te staan over:

 

Naast een aantal verplichte afspraken is het mogelijk om ook andere afspraken in het ouderschapsplan op te nemen. Denk bijvoorbeeld aan regels omtrent bedtijden en omgang met familieleden. Ook kunt u afspreken wie wat beslist en wat regelt voor de kinderen. 

Het is tevens wettelijk verplicht om:

Alles over een ouderschapsplan leest u op de website van de Rijksoverheid.

kaarten in doosje
Samen doen

Het betrekken van kinderen bij het ouderschapsplan

Als ouders een ouderschapsplan indienen bij de rechter is het verplicht om aan te geven op welke manier zij hun kinderen hebben betrokken bij het opstellen hiervan en hoe zij de zorgtaken gaan regelen.

Het is goed om met kinderen het gesprek aan te gaan, zodat kinderen weten waar ze komen te wonen en bij wie. Dit is ongeacht de leeftijd van het kind.

Duidelijkheid naar kinderen toe is erg belangrijk en geeft ze houvast. Het is voor kinderen al moeilijk genoeg en door het gesprek met ze aan te gaan kunnen zij praten over hun gevoelens en krijgen ze het idee dat ook hun mening telt! 

Bij het opstellen van een ouderschapsplan kunnen ouders zo rekening houden met de eisen en wensen van hun kinderen. En dit maakt de verwerking van de scheiding een stuk prettiger.

In Nederland is het voor kinderen mogelijk om te praten met andere kinderen van gescheiden ouders. Kinderen kunnen elkaar zo adviseren en steunen. 

Het doel is om zo de negatieve impact van de scheiding op de kinderen te verkleinen. Op de website Villa Pinedo kunt u meer lezen over het scheidingsproces door de ogen van een kind.

Begeleiding bij het opstellen van een ouderschapsplan
Irma Thoenes- van der Veen kan u in deze moeilijke tijd op een professionele wijze begeleiden als familierecht advocaat, mediator of parenting coördinator. 

U wordt geholpen om uw mening te vormen over zaken die de kinderen betreffen en om uw eigen voorkeur in keuzes te bepalen. 

Welke vorm van begeleiding voor u het meest geschikt is, is afhankelijk van de situatie tussen u en uw ex-partner. 

Neem gerust contact met mij op voor meer informatie.

Hulp nodig

Begeleiding bij het opstellen

Advocaat bij uw scheiding

Is een ouderschapsplan nodig bij meerjarige kinderen?

Het is niet nodig om een ouderschapsplan op te stellen wanneer uw kinderen heeft die ouder zijn dan 18 jaar.

Wel is het goed om afspraken te maken over de kosten van levensonderhoud en studie. Ouder zijn dit namelijk verplicht tegenover hun kinderen. En vanaf dat moment krijgt het kind jegens zijn ouder(s) een eigen recht op uitbetaling van de alimentatie.

Wilt u meer weten over de verplichting om bij te dragen aan de studiekosten? Lees dan het artikel ‘Ouderschapsplan en studiekosten’.

Veranderingen doorvoeren

Wijzigingen voor het ouderschapsplan

Het is goed om te beseffen dat een ouderschapsplan opgemaakt wordt in een periode waarin veel keuzes gemaakt worden. Het kan voorkomen dat gemaakte afspraken niet werken of passen bij de situatie. 

Dan kan het nodig zijn om aanpassingen door te voeren.

Er zijn meerdere mogelijkheden om het ouderschapsplan te wijzigen. Ouders kunnen (bij voorkeur) in goed onderling overleg nieuwe afspraken maken. 

Deze afspraken kunnen opgenomen als aanvulling op het ouderschapsplan of er wordt een nieuw ouderschapsplan opgesteld. Deze overeenkomsten hebben geen executoriale titel. Dat betekent dat de afspraken niet afdwingbaar zijn.

Ouders kunnen deze overeenkomst ook op eenzijdig of gezamenlijk verzoek door de rechter laten bekrachtigen. Hiervoor is het noodzakelijk om met de tussenkomst van een advocaat of advocaat mediator een al dan niet gezamenlijk verzoekschrift in. 

De rechter toetst de nieuwe afspraken aan de hand van de wet en geeft een executoriale titel. Thoenes Familierecht kan u hierin bijstaan als scheidingsmediator of advocaat.

Vast uurtarief

Kosten advocaat ouderschapsplan

Wilt u juridisch advies omtrent gezag en/of voogdij of bijgestaan worden in een juridische procedure? Thoenes Familierecht staat u graag bij als familierecht advocaat of mediator.

Wilt u meer informatie over de tarieven, neemt u dan contact met mij op.

Aangesloten bij verschillende partijen
Lid van
Op zoek naar echtscheiding mediation Zwolle?
Openingstijden

Maandag - Vrijdag 08:30 - 17:30

Neem contact met mij op

Ouderschapsplan

Mensen met kinderen die uit elkaar gaan, zijn wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Een verzoek tot echtscheiding wordt door de rechtbank pas in behandeling genomen nadat de ouders op zijn minst hebben geprobeerd samen een ouderschapsplan op te stellen. In een verzoekschrift tot scheiding moeten de ouders aangeven op welke manier zij hun kind hebben betrokken bij de totstandkoming van het ouderschapsplan. Ouders moeten dus met hun kinderen praten over de manier waarover zij hun ouderschap na de scheiding willen vormgeven. Natuurlijk moet dit op een manier gebeuren die past bij de leeftijd van de kinderen. 

Echtscheidingsbemiddeling

Tijdens een echtscheidingsbemiddeling wordt u geholpen bij het maken van een ouderschapsplan.

Het doel in een bemiddelingstraject is dat ouders weer als volwassenen met elkaar gaan communiceren over de kinderen. De irritaties die er wellicht nog zijn op het niveau van ex-partners mag de communicatie als ouders niet negatief beïnvloeden. Juist in een echtscheidingsbemiddeling worden ouders begeleid in dit proces.

In het ouderschapsplan staat beschreven:

Geadviseerd wordt om minimaal 1 keer per jaar samen met de bemiddelaar opnieuw het ouderschapsplan te bespreken. Tijdens deze gesprekken wordt besproken hoe de huidige regelingen zijn ervaren. Vervolgens wordt er besproken of de regelingen nog werkbaar zijn gelet op de leeftijd van de kinderen.

In mijn optiek hebben kinderen recht op een goede band met hun ouders. Het is de taak van een advocaat scheidingsbemiddelaar om ouders te begeleiden bij het maken van een werkbaar ouderschapsplan. Een plan waarin duidelijk het belang van het kind het uitgangspunt is geweest. Een plan waaruit blijkt dat ouders elkaar het ouderschap gunnen en bereid zijn en blijven met elkaar als ouders om te gaan. 

Meer informatie?

Relevante blogs

Co-ouderschap

Gaan u en uw ex-partner uit elkaar en heeft u samen kinderen? Dan bent u verplicht om een aantal zaken te regelen voor de kinderen.

Lees verder »

Omgangsregeling en corona

Omgangsregelingen in beginsel nakomen De huidige corona maatregelen hebben met zich meegebracht dat er veel vragen worden gesteld over de nakoming van deze regelingen. Hoe

Lees verder »
Op zoek naar echtscheiding mediation Zwolle?
Openingstijden

Maandag - Vrijdag 08:30 - 17:30

Neem contact met mij op