Ouderschapsplan

Mensen met kinderen die uit elkaar gaan, zijn wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Een verzoek tot echtscheiding wordt door de rechtbank pas in behandeling genomen nadat de ouders op zijn minst hebben geprobeerd samen een ouderschapsplan op te stellen. In een verzoekschrift tot scheiding moeten de ouders aangeven op welke manier zij hun kind hebben betrokken bij de totstandkoming van het ouderschapsplan. Ouders moeten dus met hun kinderen praten over de manier waarover zij hun ouderschap na de scheiding willen vormgeven. Natuurlijk moet dit op een manier gebeuren die past bij de leeftijd van de kinderen. 

Echtscheidingsbemiddeling

Tijdens een echtscheidingsbemiddeling wordt u geholpen bij het maken van een ouderschapsplan.

Het doel in een bemiddelingstraject is dat ouders weer als volwassenen met elkaar gaan communiceren over de kinderen. De irritaties die er wellicht nog zijn op het niveau van ex-partners mag de communicatie als ouders niet negatief beïnvloeden. Juist in een echtscheidingsbemiddeling worden ouders begeleid in dit proces.

In het ouderschapsplan staat beschreven:

Geadviseerd wordt om minimaal 1 keer per jaar samen met de bemiddelaar opnieuw het ouderschapsplan te bespreken. Tijdens deze gesprekken wordt besproken hoe de huidige regelingen zijn ervaren. Vervolgens wordt er besproken of de regelingen nog werkbaar zijn gelet op de leeftijd van de kinderen.

In mijn optiek hebben kinderen recht op een goede band met hun ouders. Het is de taak van een advocaat scheidingsbemiddelaar om ouders te begeleiden bij het maken van een werkbaar ouderschapsplan. Een plan waarin duidelijk het belang van het kind het uitgangspunt is geweest. Een plan waaruit blijkt dat ouders elkaar het ouderschap gunnen en bereid zijn en blijven met elkaar als ouders om te gaan. 

Meer informatie?