De verschillen

Verschil mediation en overlegscheiden
Verschil

De vormen

In een mediation komt het voor dat de partners eigen deskundigen inschakelen voor advies. Een mediator mag vanwege de neutrale rol immers niet adviseren, maar dient er wel op toe te zien dat er in alle opzichten evenwicht is tussen de partners. Het inschakelen van een eigen deskundige is dan de oplossing.

Bij overlegscheiden is er vanaf de start een team van deskundigen en is het gezamenlijk doel om in overleg tot afspraken te komen en de scheiding daardoor respectvol, efficiënt en duurzaam af te sluiten. Als alle afspraken zijn vastgelegd, verzorgen de advocaten de (schriftelijke) procedure bij de rechtbank.

Aangesloten bij verschillende partijen
Lid van