De verschillen

Verschil mediation en overlegscheiden
Verschil

De vormen mediation en overlegscheiding

In een mediation komt het voor dat de partners eigen deskundigen inschakelen voor advies. Een mediator mag vanwege de neutrale rol immers niet adviseren, maar dient er wel op toe te zien dat er in alle opzichten evenwicht is tussen de partners. Het inschakelen van een eigen deskundige is dan de oplossing.

Bij overlegscheiden is er vanaf de start een team van deskundigen en is het gezamenlijk doel om in overleg tot afspraken te komen en de scheiding daardoor respectvol, efficiënt en duurzaam af te sluiten. Als alle afspraken zijn vastgelegd, verzorgen de advocaten de (schriftelijke) procedure bij de rechtbank.

Er is aandacht voor het emotionele aspect.

Wat doet een mediator familierecht?

Een advocaat mediator is een advocaat die na de basisopleiding een specialisatie heeft gevolgd op het gebied van familie– en scheidingsrecht. Een mediator familierecht kan bijvoorbeeld scheidende cliënten samen begeleiden in een mediation. Als mediation niet lukt of wenselijk is, kan de advocaat mediator als advocaat één van de partijen bijstaan.

Tijdens het proces besteedt Mevrouw Mr. E.M. (Irma) Thoenes – van der Veen veel aandacht aan het emotionele aspect. Waar in dergelijke conflicten zeker aandacht voor mag zijn. Het is tenslotte niet niks als u in geschil komt met uw eigen partner of andere familieleden.

Door haar deskundigheid kan Mevrouw Mr. E.M. (Irma) Thoenes – van der Veen als mediator tot de kern van het conflict komen. Van daaruit kunnen heldere afspraken en regelingen getroffen worden om de scheiding, voor alle partijen en eventuele betrokken kinderen, goed af te ronden.

schaal met lekkers

Advocaat mediator

Dus om antwoord te geven op de vraag ‘Wat doet een mediator familierecht?’. Heeft u een conflict, dan kunt u ervoor kiezen om mediation toe te passen. De mediator bemiddelt tussen de partijen met als doel het conflict op te lossen. De problemen worden besproken en door de mediator onderzocht. Uiteindelijk wordt er samen, door alle betrokkenen, gezocht naar een passende oplossing.

De mediator heeft een onafhankelijke rol en kijkt niet alleen naar de uitkomst, maar ook verder. Voor de langer termijn, zodat iedereen elkaar in de ogen kan blijven kijken mocht dit voor de toekomst nodig zijn.

Voorbeelden van conflicten waar mediation familierecht een rol kan spelen zijn bijvoorbeeld een erfenis verdeling, vervolg geven aan een familiebedrijf, maar ook een echtscheiding valt hieronder.

Veelgestelde vragen advocaat mediator

Een mediator is een onhankelijk tussenpersoon die bemiddeld bij een juridisch geschil. Bijvoorbeeld bij een echtscheiding.

Bij mediation wordt een tussenpersoon ingeschakeld, een mediator ook wel bemiddelaar, die op een onafhankelijke manier een juridisch conflict tussen de verschillende partijen probeert op te lossen en begeleidt tot een passende oplossing.

Thoenes Familierecht berekend haar prijs op basis van uurtarief. Tevens is mw. Mr. Irma Thoenes – van der Veen MfN-registermediator. Meer informatie over de kosten van mediation kunt u lezen op de tarievenpagina. Bekijk de tarievenpagina.

Aangesloten bij verschillende partijen
Lid van