De verschillen

Verschil mediation en overlegscheiden
Verschil

De vormen mediation en overlegscheiding

In een mediation komt het voor dat de partners eigen deskundigen inschakelen voor advies. Een mediator mag vanwege de neutrale rol immers niet adviseren, maar dient er wel op toe te zien dat er in alle opzichten evenwicht is tussen de partners. Het inschakelen van een eigen deskundige is dan de oplossing.

Bij overlegscheiden is er vanaf de start een team van deskundigen en is het gezamenlijk doel om in overleg tot afspraken te komen en de scheiding daardoor respectvol, efficiënt en duurzaam af te sluiten. Als alle afspraken zijn vastgelegd, verzorgen de advocaten de (schriftelijke) procedure bij de rechtbank.

Er is aandacht voor het emotionele aspect.

Wat doet een advocaat mediator familierecht?

Een advocaat mediator familierecht heeft na de beroepsopleiding advocaten bij de vFAS de specialisatieopleiding tot advocaat mediator familierecht gevolgd. Een advocaat mediator familierecht is een all-round begeleider bij scheiden.

Tijdens het proces besteedt Mevrouw Mr. E.M. (Irma) Thoenes – van der Veen veel aandacht aan het emotionele aspect. Waar in dergelijke conflicten zeker aandacht voor mag zijn. Het is belangrijk om de emoties rond een geschil te herkennen en te kunnen plaatsen, om vervolgens toe te werken naar oplossingen.

Door haar deskundigheid kan Mevrouw Mr. E.M. (Irma) Thoenes – van der Veen als mediator tot de kern van het conflict komen. Van daaruit kunnen heldere afspraken en regelingen getroffen worden om de scheiding, voor alle partijen en eventuele betrokken kinderen, goed af te ronden.

schaal met lekkers

Advocaat mediator

Dus om antwoord te geven op de vraag ‘Wat doet een advocaat mediator familierecht?’. Heeft u een conflict, dan kunt u ervoor kiezen om mediation toe te passen. De mediator bemiddelt tussen de partijen met als doel het conflict op te lossen. De problemen worden besproken en door de mediator onderzocht. Uiteindelijk wordt er samen, door alle betrokkenen, gezocht naar een passende toekomstgerichte oplossing. 

De mediator heeft een onafhankelijke rol en kijkt niet alleen naar de uitkomst, maar ook verder. Voor ouders van minderjarige kinderen is het verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Een advocaat mediator familierecht (scheidingsmediator) helpt ouders om hun relatie om te buigen van (ex-)partners naar samenwerkende ouders. De mediator streeft altijd naar duurzame afspraken waarvoor draagvlak is bij beide partners, nu én in de toekomst.

Veelgestelde vragen
advocaat mediator familierecht

Mediation wordt ook conflictbemiddeling genoemd. Het is een interventie waarbij partijen zelf met de hulp van een onafhankelijke, objectieve derde (de mediator) hun geschil of juridisch conflict op lossen. De mediator gaat samen met de partners om tafel en streeft naar een goede samenwerking en directe communicatie. Hij of zij is een onafhankelijke, derde partij en gaat samen met u op zoek naar toekomstgerichte oplossingen waar u zich allebei in kan vinden.

Een advocaat mediator familierecht geeft beide partners alle nodige informatie over de juridische en financiële aspecten van de scheiding. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de relationele en emotionele kant van de scheiding. De gemaakte afspraken worden door de advocaat mediator familierecht vastgelegd in bijvoorbeeld en convenant of ouderschapsplan.

Thoenes Familierecht berekend haar prijs op basis van uurtarief. Tevens is mw. Mr. Irma Thoenes – van der Veen MfN-registermediator. Meer informatie over de kosten van mediation kunt u lezen op de tarievenpagina. Bekijk de tarievenpagina.

De vFAS-scheidingsmediators zijn ook advocaat. Ze onderscheiden zich door een combinatie van factoren:

  • Kennis (drie jaar specialistische vFAS-opleiding).
  • Kwaliteit (minimaal vijf jaar ervaring als advocaat).
  • Specialisatie (zij moeten hun kennis en vaardigheden met jaarlijks te behalen opleidingspunten op het gebied van scheidingen bijhouden).


Alle vFAS leden hebben juridische deskundige en actuele kennis in huis over alimentatie, de afwikkeling huwelijkse voorwaarden, pensioenverevening, het ouderschapsplan en meer.

Mw. Mr. E.M. Thoenes – van der Veen is een vFAS-scheidingsmediator.

Aangesloten bij verschillende partijen
Lid van
Op zoek naar echtscheiding mediation Zwolle?
Openingstijden

Maandag - Vrijdag 08:30 - 17:30

Neem contact met mij op