Wat kost een familierecht advocaat?

Een juridisch advies of een juridische procedure brengen kosten met zich mee. Als u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, dan moet u zelf de advocaatkosten betalen. Er kunnen ook andere kosten bijkomen, zoals kosten van de rechtbank. Het kan zijn dat uw rechtsbijstandverzekering de kosten dekt, als u een rechtsbijstandverzekering heeft.

Gefinancierde rechtsbijstand

De overheid betaalt mee aan de kosten van een advocaat of mediator als u voldoet aan de door de overheid gestelde voorwaarden. Dit heet gesubsidieerde (gefinancierde) rechtsbijstand. Iedere advocaat is verplicht om na te gaan of een client in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand.  Of u in aanmerking komt voor rechtsbijstand wordt bepaald door de Raad voor Rechtsbijstand te Arnhem. De aanvraag wordt ingediend door uw advocaat. 

Bij de beoordeling is het uitgangspunt uw (fiscaal) inkomen van twee jaren terug (het peiljaar). Tevens wordt gekeken naar de hoogte van uw vermogen. Indien de Raad oordeelt dat u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand bent u een eigen bijdrage verschuldigd aan uw advocaat. De hoogte hiervan wordt bepaald door de Raad voor Rechtsbijstand. Nadere informatie vindt u op de site van de Raad voor Rechtsbijstand. Advocaten beslissen zelf of zij zaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand in behandeling nemen.

Advocaatkosten op basis van het uurtarief

Komt u niet in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand dan brengt dit met zich mee dat de kosten van een advocaat op basis van een uurtarief in rekening worden gebracht. Advocaten bepalen zelf de hoogte van het uurtarief. De hoogte is wordt mede bepaald door de ervaring van de advocaat.  

 

De hoogte van de advocaat kosten bij Thoenes Familierecht

Bij Thoenes Familierecht worden geen werkzaamheden verricht op basis van gefinancieerde  rechtsbijstand. Bij het eerste contact wordt samen met u bekeken of u er wellicht voor in aanmerking komt. Indien gewenst wordt u doorverwezen naar een ander kantoor. 

De werkzaamheden worden in rekening gebracht op basis van een uurtarief van  € 220,- te vermeerderen met 6% kantoorkosten en BTW. Er wordt maandelijks gedeclareerd, en tevens wordt de declaratie voorzien van een urenspecificatie.

Daarnaast worden de voor u voldane kosten door belast. Denk hierbij bijvoorbeeld aan griffierechten, kosten opvragen uittreksels uit de gemeenteregisters en deurwaarderskosten.

De totale kosten van een kwestie zijn niet eenvoudig op voorhand in te schatten. De kosten zijn afhankelijk van de complexiteit van de zaak en de aanwezige problematiek op emotioneel vlak. Ook speelt een rol of het mogelijk is om in goed onderling overleg, buiten de rechtbank, tot een oplossing te komen.

De kosten worden op voorhand met u besproken. Daarbij worden de te verwachten werkzaamheden en mogelijkheden met u doorgenomen. 

Wilt u weten welke kosten in uw zaak in rekening worden gebracht of wat de specifieke mogelijkheden zijn? U kunt zonder verdere verplichtingen contact op nemen met kantoor.

togo familierecht advocaat
Heeft u vragen over de kosten?

Relevante blogs

Co-ouderschap

Gaan u en uw ex-partner uit elkaar en heeft u samen kinderen? Dan bent u verplicht om een aantal zaken te regelen voor de kinderen.

Lees verder »