Datum ontbinding gemeenschap van goederen

Met ingang van 1 januari 2012 is de datum waarop de huwelijksgoederengemeenschap wordt ontbonden niet meer de dag waarop de echtscheiding in de registers van de Burgerlijke Stand wordt ingeschreven, maar de dag waarop het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank is ingediend.

Huwelijksgoederengemeenschap

Met ingang van die datum is de huwelijksgoederengemeenschap tussen partijen ontbonden. Om ook tegenover derden een beroep op deze ontbinding te kunnen doen, moet het echtscheidingsverzoek te worden ingeschreven in het huwelijksgoederenregister. Vindt deze inschrijving niet plaats dan kan er tegenover derden geen beroep worden gedaan Vanaf het moment van inschrijving verandert ook de verhaalspositie van derden. Schuldeisers kunnen hun vorderingen op de huwelijksgoederengemeenschap dan uitsluitend verhalen op de goederen die tot de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap behoren.

De wetgever heeft bewust gekozen voor een ontbinding van de huwelijksgoederengemeenschap per de datum waarop het echtscheidingsverzoek is ingediend. De reden daarvan is dat voorheen tijdens de echtscheidingsprocedure de gemeenschap bleef bestaan terwijl mensen gescheiden leven. Hierdoor moesten met regelmaat door één van de echtgenoten na het feitelijk uit elkaar gaan verworven goederen of aangegane schulden in de afwikkeling van de gemeenschap worden meegenomen. Dat vond de wetgever niet langer wenselijk.

Vanaf nu is de huwelijksgoederengemeenschap dus met ingang van de datum waarop het echtscheidingsverzoek is ingediend ontbonden.

Het huwelijksgoederenregister is voor iedereen kosteloos te raadplegen via de website http://hgr.rechtspraak.nl.

Mw. Mr. Irma Thoenes  

Meer informatie?

Relevante blogs

Datum ontbinding gemeenschap van goederen

Met ingang van 1 januari 2012 is de datum waarop de huwelijksgoederengemeenschap wordt ontbonden niet meer de dag waarop de echtscheiding in de registers van de Burgerlijke Stand wordt ingeschreven, maar de dag waarop het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank is ingediend.

Lees verder »
Op zoek naar echtscheiding mediation Zwolle?
Openingstijden

Maandag - Vrijdag 08:30 - 17:30

Neem contact met mij op