De divorce challenge: Advocaat voor kind bij scheiding?

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft onlangs De Divorce Challenge uitgezet. Vanuit de visie dat kinderen recht hebben op een goed ouderschap ook als hun ouders uit elkaar gaan is gevraagd om een goed plan in te dienen om vechtscheidingen te voorkomen.

Advocaat voor kind bij (vecht)scheiding

Er zijn vanaf 6 september tot en met 21 november 506 plannen verzameld. Er gaat nu een expertpanel met deze inzendingen aan de slag. 

Het doel? Vechtscheidingen verminderen. Niemand wil scheiden met ruzie. 

Onderstaand de bijdrage van de Nederlands Orde van Advocaten. Er zijn (uiteraard!) meer goede inzendingen. 

De beoordeling en het vervolg houd ik bij en wordt gedeeld via deze blog. Zie ook: www.divorcechallenge.nl

Een betere positie voor het kind bij (v)echtscheidingen en de urgentie om samen te werken tussen betrokken hulpverleners en advocaten. Hiervoor pleit de NOvA in een voorstel om het aantal vechtscheidingen te verminderen en het belang van het kind bij een echtscheiding centraal te stellen. In dat kader vindt de NOvA dat een kind recht heeft op een advocaat wanneer ouders gaan scheiden.

Deze aanbevelingen presenteert de NOvA aan het expertpanel van de Divorce Challenge. De Divorce Challenge is een initiatief van Tweede Kamerlid Jeroen Recourt. Hij diende een motie in om het aantal vechtscheidingen te voorkomen en de nadelige gevolgen ervan voor de kinderen te verminderen. Het ministerie van Veiligheid en Justitie geeft met dit project uitvoering aan de motie.

Een echtscheidingsstrijd is niet in het belang van het kind. Het is in het belang van alle bij een echtscheiding betrokken personen om tot een duurzame oplossing te komen en de emotionele schade te verminderen. De NOvA voelt zich uitgedaagd om mee te doen aan de Divorce Challenge om te laten zien dat een advocaat bij uitstek een professioneel procesbegeleider kan zijn bij echtscheidingszaken. Oog voor juridische aspecten van een scheiding en het verlenen van de juiste (rechts)zorg kan goed samengaan. De NOvA stelt voor onderzoek te doen naar betere mogelijkheden voor een multidisciplinaire aanpak bij echtscheidingszaken. Met een multidisciplinaire aanpak zal het aantal echtscheidingen en de nadelige gevolgen ervan voor kinderen moeten worden verminderd.

Advocaat voor het kind

De NOvA vindt het van groot belang dat een kind professionele begeleiding krijgt vanaf het moment dat de ouders aangeven te gaan scheiden. Deze begeleiding kan volgens de NOvA worden gegeven door een advocaat. Deze advocaat spreekt met het kind en luistert naar zijn of haar belangen, overeenkomstig het hoorrecht uit het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de advocaat vertolkt de stem van het kind in een kindplan. Het kindplan wordt aan de rechter voorgelegd; vervolgens beoordeelt de rechter het kindplan tezamen met het convenant.

Multidisciplinaire aanpak

Om het aantal vechtscheidingen terug te dringen moet volgens de NOvA onderzoek worden gedaan naar de factoren die ertoe leiden dat een echtscheiding een vechtscheiding wordt. Daarnaast moet worden ingezet op een multidisciplinaire aanpak en zullen advocaten en andere hulpverleners over de juiste competenties moeten beschikken om een echtscheiding goed te begeleiden. Juist bij vroegtijdige signalen van een vechtscheiding moeten meerdere disciplines – denk aan de (kinder)psycholoog, notaris, jeugdzorg en maatschappelijk werk – met elkaar samenwerken om een vechtscheiding te voorkomen.

De NOvA vindt dat advocaten in het personen- en familierecht (steeds meer) gespecialiseerd zijn en daardoor al beschikken over de juiste kennis en expertise, waarmee zij oog hebben voor de belangen van het kind. Om de advocatuur en andere hulpverleners (alsnog) beter toe te rusten wenst de NOvA graag een leergang te ontwikkelen. Ook is de NOvA voornemens een conferentie te organiseren om de huidige knelpunten in de praktijk te belichten en met andere professionele hulpverleners tot een betere samenwerking te komen.

kussens kantoor irma thoenes
Heeft u vragen?

Relevante blogs

Wat is scheidingsbemiddeling?

Hoe kan een scheiding desondanks op een oplossingsgerichte en positieve manier verlopen? In deze blog vertel ik u meer over scheidingsbemiddeling, want wellicht is dit een geschikte manier voor u om de scheiding samen te regelen.

Lees verder »

Co-ouderschap

Gaan u en uw ex-partner uit elkaar en heeft u samen kinderen? Dan bent u verplicht om een aantal zaken te regelen voor de kinderen.

Lees verder »
Op zoek naar echtscheiding mediation Zwolle?
Openingstijden

Maandag - Vrijdag 08:30 - 17:30

Neem contact met mij op