De rechtspraak tijdens corona

De Rechtbanken en Gerechtshoven hebben de werkwijze van de Rechtspraak aangepast in verband met het coronavirus. Er wordt zoveel mogelijk op afstand en met digitale middelen doorgewerkt. Het uitgangspunt is dat te allen tijde de zeer urgente en urgente zaken worden behandeld (lijst 1 en lijst 2: rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/tijdelijke-regeling-fj-rechtbanken-Corona.pdf). 

De behandeling van de (zeer) urgente zaken geschiedt zoveel mogelijk schriftelijk of via een telefonische (beeld)verbinding. De IT-organisatie van de Rechtspraak heeft de voorzieningen voor een telefonische (beeld)verbinding bij de Rechtspraak en externe betrokkenen uitgebreid. 

Daarnaast is het mogelijk om gebruik te maken van de Veilig mailen voorziening van de Rechtspraak voor het indienen van (proces-)stukken en berichten (artikel 1.2). Naast de (zeer) urgente zaken worden te allen tijde de zaken behandeld die zich voor schriftelijke afdoening lenen.

Lopende familiezaken

In zaken die niet urgent zijn, de zogenaamde ‘overige zaken bieden de Rechtbanken en de Gerechtshoven aan om de zaak schriftelijk af te doen. Er vindt geen mondelinge behandeling plaats. Wel wordt de mogelijkheid geboden om nog eenmaal een schriftelijk stuk in te dienen. 

De schriftelijke afhandeling wordt alleen gedaan als alle partijen en belanghebbenden er mee instemmen. Er is een tijdelijke regeling, Tijdelijke regeling corona familie en jeugd, opgesteld waarin de te volgen procedure is opgenomen (zie de link naar lijst 1 en 2). 

In het geval er niet word ingestemd met een schriftelijke afdoening kan een mondelinge behandeling een en ander ter beoordeling van de rechtbank. Als de rechtbank oordeelt dat een mondelinge behandeling vanwege de omstandigheden niet mogelijk is, krijgen partijen bericht tot welke (pro forma-)datum de zaak wordt aangehouden.

Familie

Nieuwe familiezaken

Nieuwe familiezaken kunnen op de gebruikelijke wijze worden aangebracht en ingeschreven. In die zaken zal zoveel mogelijk schriftelijk of via een telefonische (beeld)verbinding, met in achtneming van deze regeling, worden (voort)geprocedeerd.
Het uitgangspunt is dan ook dat er zoveel mogelijk zaken wel doorgaan.

Familie

Maatregelen voor fysieke aanwezigheid in de zittingszalen

Vanaf 11 mei zijn ook rechtszaken met procespartijen in de zittingszaal beperkt weer mogelijk, als de fysieke aanwezigheid van partijen noodzakelijk is. Strafzaken, jeugd(straf)zaken en familiezaken hebben daarbij prioriteit.

De Rechtspraak heeft de meerdere maatregelen getroffen in de gebouwen.

De mogelijkheden in een lopende zaak wordt uiteraard met u besproken.

Heeft u vragen of wilt u in een nieuwe zaak uw belangen laten behartigen?

Relevante blogs

Wat is scheidingsbemiddeling?

Hoe kan een scheiding desondanks op een oplossingsgerichte en positieve manier verlopen? In deze blog vertel ik u meer over scheidingsbemiddeling, want wellicht is dit een geschikte manier voor u om de scheiding samen te regelen.

Lees verder »

Co-ouderschap

Gaan u en uw ex-partner uit elkaar en heeft u samen kinderen? Dan bent u verplicht om een aantal zaken te regelen voor de kinderen.

Lees verder »
Op zoek naar echtscheiding mediation Zwolle?
Openingstijden

Maandag - Vrijdag 08:30 - 17:30

Neem contact met mij op