Landelijk onderzoek: Kinderen kijken ontevreden terug op scheiding ouders

Landelijk onderzoek: kinderen kijken ontevreden terug op scheiding ouders. Meer dan helft kinderen gescheiden ouders niet betrokken bij omgangsregeling.

Scheiding van ouders

Uit een recent landelijk onderzoek* onder (inmiddels volwassen) kinderen blijkt dat er tijdens de scheiding van hun ouders veel te weinig naar hen is geluisterd. Zo zegt meer dan de helft (54%) dat er géén rekening is gehouden met hun wensen ij de omgangsregeling.
De rol van het kind bij een scheiding is veelvuldig in het nieuws geweest, met name na het verschijnen van het rapport ‘Scheiden… en de kinderen dan?’ van het Platform Scheiden zonder Schade onder
leiding van André Rouvoet. In de aanloop naar De dag van de Scheiding 2018 op 14 september a.s.liet de vFAS (de Nederlandse vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators)
een landelijk onderzoek uitvoeren onder de inmiddels volwassen kinderen van gescheiden ouders.

Er wordt helemaal niet of onvoldoende naar kinderen geluisterd
Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de nu volwassen kinderen ontevreden tot zeer
ontevreden terugkijkt op de scheiding van hun ouders. Ook blijkt dat 50% van de kinderen tijdens de scheiding helemaal niet over deze voor hen ingrijpende gebeurtenis heeft kunnen praten..
Dianne Kroezen, voorzitter van de vFAS, vindt de uitkomsten zorgelijk, maar is niet verbaasd. ‘Het
huidige rechtssysteem loopt nog steeds niet in de pas met de maatschappelijke behoefte. Sinds 2009
is het bij een scheiding verplicht een ouderschapsplan op te stellen, waar de kinderen ook
daadwerkelijk bij moeten worden betrokken. In Nederland worden kinderen doorgaans pas vanaf
twaalf jaar door de rechter uitgenodigd voor het zogenaamde kindgesprek. In de praktijk blijkt echter
dat veel kinderen de rechter helemaal niet spreken, of alleen een brief schrijven. Vaak wordt ook niet
gecontroleerd of kinderen daadwerkelijk zijn betrokken bij het ouderschapsplan.

Kinderen pleiten voor professionele begeleiding van ouders

Bijna de helft van de respondenten geeft aan ook op latere leeftijd nog last te hebben van de
scheiding. Ze pleiten voor meer inspraak én professionele begeleiding van zowel ouders als kinderen
tijdens de scheiding. vFAS-voorzitter Dianne Kroezen: ‘Dat zijn terechte aanbevelingen. Ouders zitten
vaak in hun eigen emotionele proces. Het is maar de vraag of ze tijdens de scheiding voldoende
aandacht kunnen hebben voor het kind. Daarom pleiten wij ervoor om kinderen te laten praten met
een (eigen) vertrouwenspersoon. Vooral als het gaat om de te maken afspraken rondom de
omgangsregeling. Zo’n vertrouwenspersoon kan bijvoorbeeld een kinderpsycholoog of een
gespecialiseerde scheidingsmediator zijn.’

Kinderen hebben het recht hun mening te geven

De vFAS pleit al jaren voor meer aandacht voor het belang van het kind in een scheiding. Om die reden is het praten met kinderen tijdens en na een scheiding een belangrijk onderdeel van de voor vFAS-leden verplicht gestelde driejarige specialisatieopleiding. Ook in het Internationaal Verdrag voor de rechten van het Kind (IVRK) is vastgelegd dat alle kinderen het recht hebben om hun mening te geven over beslissingen die hen aangaan. Of kinderen nu jong zijn of al wat ouder, ze móeten worden gehoord en hun belangen móeten worden meegewogen. De praktijkervaringen van vFAS-advocaten/mediators zijn vaak anders. Zij zien ook dat scheidende ouders, tijdens de emotionele achtbaan van een scheiding, nog te vaak de belangen van hun kinderen uit het oog dreigen te verliezen. Dit kan worden voorkomen door te kiezen voor een goede en speciaal opgeleide advocaat en scheidingsmediator

(Persbericht van de Vfas: specialisatievereniging familierechtadvocaten en scheidingsmediators)

roze bloemenveld
Heeft u vragen?

Relevante blogs

Wat is scheidingsbemiddeling?

Hoe kan een scheiding desondanks op een oplossingsgerichte en positieve manier verlopen? In deze blog vertel ik u meer over scheidingsbemiddeling, want wellicht is dit een geschikte manier voor u om de scheiding samen te regelen.

Lees verder »

Co-ouderschap

Gaan u en uw ex-partner uit elkaar en heeft u samen kinderen? Dan bent u verplicht om een aantal zaken te regelen voor de kinderen.

Lees verder »
Op zoek naar echtscheiding mediation Zwolle?
Openingstijden

Maandag - Vrijdag 08:30 - 17:30

Neem contact met mij op