Criteria vervangende toestemming verhuizing buitenland

De criteria waaraan wordt getoetst bij het geven van vervangende toestemming voor een verhuizing naar het buitenland met minderjarige kinderen na scheiding zijn door het gerechtshof in Leeuwarden zeer recent nogmaals helder op een rij gezet.

Verhuizing buitenland

In deze zaak betrof het het verzoek van een moeder om samen met een minderjarige dochter naar Engeland te verhuizen. De rechtbank in Zwolle-Lelystad heeft in eerste instantie het verzoek van de moeder om haar vervangende toestemming te verlenen om met het dochtertje geboren in 1999 te mogen verhuizen naar het buitenland afgewezen.

Vader en moeder zijn in 2009 van elkaar gescheiden. Uit het huwelijk zijn twee kinderen geboren. De ouders zijn gezamenlijk belast met het ouderlijk gezag over de kinderen. In eerste instantie zijn de ouders in een echtscheidingsconvenant overeengekomen dat het oudste kind bij de vader blijft wonen en de dochter bij moeder gaat wonen. Er is een zorgregeling afgesproken. In januari 2010 heeft de moeder bij de rechtbank haar verzoek ingediend om vervangende toestemming om met de dochter naar het buitenland te verhuizen aan haar te verlenen. Zij heeft in mei 2011 de omgang tussen de dochter en vader stopgezet.

De rechtbank heeft haar verzoek afgewezen. Daarbij overwoog de rechtbank dat de verhuizing niet alleen niet in het belang van de dochter is het is ook niet in het belang van het tweede kind van de ouders. Het vertrek naar Engeland was onvoldoende onderbouwd door de moeder en bovendien zag de rechtbank niet hoe een werkbare omgangsregeling totstand kon komen

Vervolgens moet het hof in Leeuwarden zich tevens over deze kwestie buigen.

Het hof

Het hof geeft in haar uitspraak helder de juridische basis waaraan moet worden getoetst weer:

“Op grond van het bepaalde in artikel 1:253a van het Burgerlijk Wetboek (BW), dient het hof in een geschil als het onderhavige tussen ouders die gezamenlijk zijn belast met het gezag, een zodanige beslissing te nemen als in het belang van de minderjarige wenselijk voorkomt. De belangen van de minderjarige dienen hierbij een eerste overweging te vormen. Conform vaste rechtspraak dient de rechter echter bij de beslissing in een geschil als het onderhavige alle omstandigheden van het geval in acht te nemen en alle betrokken belangen af te wegen, waaronder:

Hoofdverblijfplaats

Als uitgangspunt geldt dat een ouder bij wie de minderjarige zijn hoofdverblijfplaats heeft in beginsel de gelegenheid dient te krijgen om met de minderjarige en een nieuwe partner elders een gezinsleven en een toekomst op te bouwen, indien de omstandigheden van het geval na een belangenafweging zoals hiervoor genoemd een dergelijke beslissing ook rechtvaardigen”.

Het hof wijst, nadat de belangenafweging aan de hand van alle omstandigheden van het geval en alle betrokken belangen heeft plaatsgevonden,  het verzoek van de moeder af.

Het hof geeft in haar overwegingen aan dat in eerste er sprake moet zijn van voldoende contact hersteld tussen de dochter en haar vader voordat een verhuizing naar het buitenland aan de orde kan komen. Op dit moment vindt het hof de verhuizing nadelig voor de dochter. Daarbij heeft het hof meegewogen dat het in het algemeen voor een goede en evenwichtige ontwikkeling van een kind essentieel is dat het een goede omgang heeft met beide ouders en broers en zussen. Er moeten ook gewerkt worden aan het opnieuw tot stand brengen van een goede zorgregeling.

Het hof is het met de rechtbank eens voor wat betreft de overweging dat de verhuizing van de dochter naar het buitenland niet alleen niet in het belang is van haar zelf maar ook niet van het andere minderjarige kind. Het hof concludeert dan ook dat de belangen van de minderjarige kinderen zwaarder wegen dan het belang van de moeder om naar het buitenland te verhuizen.

Moeder zelf staat het uiteraard vrij om Engeland te verhuizen. De kinderen zullen echter in Nederland blijven.

Zie www.rechtspraak.nl: LJN: BX0531, Gerechtshof Leeuwarden , 200.099.940/01

kussens kantoor irma thoenes
Meer informatie nodig?

Relevante blogs

Co-ouderschap

Gaan u en uw ex-partner uit elkaar en heeft u samen kinderen? Dan bent u verplicht om een aantal zaken te regelen voor de kinderen.

Lees verder »

Omgangsregeling en corona

Omgangsregelingen in beginsel nakomen De huidige corona maatregelen hebben met zich meegebracht dat er veel vragen worden gesteld over de nakoming van deze regelingen. Hoe

Lees verder »
Op zoek naar echtscheiding mediation Zwolle?
Openingstijden

Maandag - Vrijdag 08:30 - 17:30

Neem contact met mij op