De nieuwe richtlijnen kinderalimentatie in de praktijk

Sinds 1 april 2013 past de rechtbank voor het berekenen van kinderalimentatie de nieuwe richtlijnen toe.

Richtlijnen kinderalimentatie

De gevolgen van deze richtlijnen zijn ingrijpend. Niet alleen zijn de op basis van deze richtlijnen vastgestelde bijdragen in de kosten van verzorging en opvoeding van kinderen vaak lager dan op basis van de oude richtlijnen ook zijn veel vragen over de toepassing in het rapport niet beantwoord.

De door de Werkgroep Alimentatienormen in het rapport onbeantwoorde vragen zullen in de rechtspraak uitgekristalliseerd moeten worden. De redacties van diverse vaktijdschriften zijn druk doende met het verzamelen van uitspraken van rechtbanken waarin de nieuwe normen zijn toegepast.

Het doel is uiteraard om inzicht te krijgen in de wijze waarop de diverse rechtbanken met de richtlijnen omgaan. Het is voor de (familierecht)procesadvocaat essentieel om te analyseren hoe de rechtbanken omgaan met de nieuwe rekenmethode. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het rekenen met forfaitaire woonlasten (nieuw)in plaats van de werkelijke woonlasten (oud). Is het bijvoorbeeld redelijk om met een forfaitair bedrag te rekenen als er sprake is van dubbele woonlasten na scheiding?

Uit recente, door diverse redacties bekeken, uitspraken blijkt dat in geen van de uitspraken de richtlijn onverkort is toegepast. Dit kan een toevalligheid zijn. Maar ook wordt voorzichtig het vermoeden uitgesproken dat het werken met forfaitaire bedragen en een minimum bijdrage al snel tot een resultaat leidt die een aanpassing nodig heeft.

De rechters bij kinderalimentatie

De rechters lijken met bijzondere omstandigheden rekening te houden. Overigens wel op verschillende manieren.

Voor wat betreft de dubbele woonlasten zoals hierboven geschetst lijkt er een lijn te ontstaan. In de meeste uitspraken wordt gekeken of de werkelijk woonlasten uitkomen boven de forfaitaire woonlasten. Is dit het geval dan wordt het meerdere boven het forfait in aanmerking genomen.

Wellicht mag voorzichtig geconcludeerd worden dat de rechters de richtlijn niet al te rigide gaan toepassen waardoor de vast te stellen kinderalimentatie redelijk in overeenstemming is met de financiële mogelijkheden van de ouders in plaats van een tabel.

Wordt wederom vervolgd.

Heeft u vragen?

Relevante blogs

Co-ouderschap

Gaan u en uw ex-partner uit elkaar en heeft u samen kinderen? Dan bent u verplicht om een aantal zaken te regelen voor de kinderen.

Lees verder »

Omgangsregeling en corona

Omgangsregelingen in beginsel nakomen De huidige corona maatregelen hebben met zich meegebracht dat er veel vragen worden gesteld over de nakoming van deze regelingen. Hoe

Lees verder »
Op zoek naar echtscheiding mediation Zwolle?
Openingstijden

Maandag - Vrijdag 08:30 - 17:30

Neem contact met mij op