Kinderombudsman adviesrapport vechtscheidingen

Vandaag heeft de Kinderombudsman het ‘Adviesrapport vechtscheidingen‘ gepresenteerd. In de periode tijdens en rondom een echtscheiding veranderen familieverhoudingen en kunnen emoties hoog oplopen. Uit onderzoek van de Kinderombudsman is naar voren gekomen dat als ouders erin slagen om met elkaar in gesprek te blijven, en in een vroeg stadium tot goede afspraken komen, schade bij kinderen wordt voorkomen. Want het is niet zozeer de scheiding zelf die schade oplevert, maar het ontstaan en aanhouden van conflicten. De Kinderombudsman stelt daarom voor om mediation bij scheiden wettelijk te verplichten. 

De impact van vechtscheidingen op kinderen

Uit het ‘Adviesrapport vechtscheidingen’ blijkt dat jaarlijks ongeveer 70.000 stellen met minderjarige kinderen besluiten om hun relatie te beëindigen. Dat houdt in dat ieder jaar 1,6 procent van de thuiswonende kinderen een scheiding meemaakt.Er is sprake van een ‘vechtscheiding’ wanneer ex-partners niet meer op een normale wijze met elkaar communiceren. Dit gaat vaak gepaard met bewuste acties om de ander te kwetsen of schade toe te brengen, evenals het voeren van een strijd om de kinderen. Betrokken kinderen ondervinden hier ernstige nadelen van, zoals sociaal-emotionele schade, ontwikkelingsschade of schade op het vlak van welzijn en welvaart. Geschat wordt dat jaarlijks zo’n 3.500 kinderen in de knel komen te zitten dankzij een vechtscheiding. Naar schatting ondervinden momenteel circa 16.000 kinderen ernstig hinder van het feit dat hun ouders in een vechtscheiding zijn beland.

Scheiding niet altijd schadelijk voor kinderen
De Kinderombudsman, een onafhankelijk instituut dat erop toeziet dat in Nederland de rechten van het kind worden nageleefd, stelt dat een scheiding niet altijd schadelijk is voor kinderen. Het kan bijvoorbeeld rust betekenen na een periode van onenigheid of wanneer ouders in relatieve harmonie uit elkaar gaan. Vooral kinderen die langdurige en herhaaldelijke conflicten tussen hun ouders hebben moeten doorstaan, hebben een verhoogde kans op problemen. Zo blijkt uit onderzoek dat jongeren die een conflictueuze scheiding hebben meegemaakt een hogere kans op delinquentie, agressief gedrag en roken hebben, evenals meer kans op kwesties als depressieve gevoelens, een laag zelfbeeld en problemen op school. Volgens de Kinderombudsman kunnen advocaten, maar ook (advocaat-)scheidingsmediators, een belangrijke / positieve rol spelen. Zij kunnen signaleren dat een scheiding ontaardt in een vechtscheiding en door middel van mediation, objectieve conflictbemiddeling, de scheiding in goede banen leiden.

Met mediation de gevolgen van scheiden beperken

Onder begeleiding van een mediator, een onafhankelijke en neutrale deskundige, gaan (ex-)partners op zoek naar oplossingen waarmee zij het beiden eens zijn. Men bepaalt dus zelf hoe het conflict wordt opgelost in plaats van dat er een oplossing wordt opgelegd, bijvoorbeeld door een rechter. Doordat beide partners het eens zijn met de oplossingen, levert mediation op lange termijn meer tevredenheid op. Een advocaat-scheidingsmediator bemiddelt bij het maken van afspraken over het ouderschapsplan, alimentatie, verdeling van vermogen en schulden en de verdeling van de boedel. Niet alleen deze zaken maar ook de emotionele en relationele problemen krijgen de aandacht. Zo hoeft een echtscheiding niet uit te monden in een vechtscheiding.’

Kinderombudsman: ‘Stel mediation verplicht’

De Kinderombudsman heeft een aanbeveling gedaan aan de Rijksoverheid, de Raad voor Rechtsbijstand en de advocatuur om mediation wettelijk verplicht te stellen. In Noorwegen is deze verplichting er al. Scheidende ouders moeten maximaal drie mediationsessies doorlopen die worden vergoed, voordat ze naar de rechter gaan. Opvallend detail: scheidingsmediation wordt daar ‘oudermediation’ genoemd, om meer nadruk te leggen op de verantwoordelijkheid van de ouders.

Thoenes Familierecht ziet het als haar taak om te zorgen dat wanneer mogelijk ex- partners schikken en zoeken naar een goede, duurzame oplossing. Op dit moment wordt er vaak onnodig geprocedeerd. Dit brengt hoge kosten met zich mee en het nodige (juridische) getouwtrek.’    

Thoenes Familierecht Advocatuur en Mediation is gespecialiseerd in het scheidingsrecht. Zowel als scheidingsadvocaat en als scheidingsmediator. Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek.  

kussens kantoor irma thoenes

Relevante blogs

Co-ouderschap

Gaan u en uw ex-partner uit elkaar en heeft u samen kinderen? Dan bent u verplicht om een aantal zaken te regelen voor de kinderen.

Lees verder »

Omgangsregeling en corona

Omgangsregelingen in beginsel nakomen De huidige corona maatregelen hebben met zich meegebracht dat er veel vragen worden gesteld over de nakoming van deze regelingen. Hoe

Lees verder »
Op zoek naar echtscheiding mediation Zwolle?
Openingstijden

Maandag - Vrijdag 08:30 - 17:30

Neem contact met mij op