Nieuwe richtlijn kinderalimentatie

De werkgroep alimentatienormen heeft op 16 november 2012 ‘de aanpassing richtlijn kinderalimentatie’ gepubliceerd. 

Aanpassing richtlijnen kinderalimentatie

Met de nieuwe richtlijn wordt een vereenvoudiging van de berekening van de hoogte van kinderalimentatie beoogd. De richtlijn geeft aan dat er gewerkt gaat worden met een  stappenplan:

In de richtlijn wordt gewerkt met een Tabel draagkracht. Na vaststelling van het netto besteedbaar inkomen en de draagkracht wordt aan de hand van de tabel de draagkracht van iedere onderhoudsplichtige per kind vastgesteld. Vervolgens vind er een koppeling tussen de behoefte en de draagkracht per kind plaats. De laagste van de twee is bepalend voor de onderhoudsplicht. 

Van belang is tenslotte de vijfde stap, de aanvaardbaarheidstoets. Deze aanvaardbaarheidstoets wordt door de rechter op verzoek van de onderhoudsplichtige gedaan zodra de onderhoudsplichtige stelt én uiteraard onderbouwd dat de bijdrage berekend op basis van het inkomen en vermogen en rekening houdende met een redelijk lastenpatroon, onder de gegeven omstandigheden wegens een gebrek aan draagkracht voor hem tot een onaanvaardbare uitkomst zal leiden.  

Deze richtlijn is (naar alle waarschijnlijk) met ingang van 1 april 2013 de aanbevolen rekenwijze voor de vaststelling van kinderalimentatie. 

Zie voor de volledige richtlijn www.rechtspraak.nl.

Meer informatie?

Relevante blogs

Co-ouderschap

Gaan u en uw ex-partner uit elkaar en heeft u samen kinderen? Dan bent u verplicht om een aantal zaken te regelen voor de kinderen.

Lees verder »
Op zoek naar echtscheiding mediation Zwolle?
Openingstijden

Maandag - Vrijdag 08:30 - 17:30

Neem contact met mij op