Betrokkenen overlegscheiden

Wat is hun rol?

De rol

Rol betrokkenen

De coach, vaak een psycholoog, is onpartijdig. 

Hij of zij begeleidt de partners bij het omgaan met de verwerking van de scheiding en bevordert effectieve communicatie in het team. 

Als er minderjarige kinderen bij de scheiding zijn betrokken, begeleidt de coach bij de totstandkoming van het ouderschapsplan. Indien wenselijk spreekt hij of zij met de kinderen.

Het is de rol van de financieel deskundige om voor de partners te komen tot goed doordachte en fiscaal optimale afspraken. De financieel deskundige is net als de coach onpartijdig en brengt de financiële opties in kaart.

Wanneer extra ondersteuning nodig is voor de kinderen kan er een kinderdeskundige worden ingeschakeld. Deze deskundige begeleidt de kinderen. 

De wensen van de kinderen worden vervolgens teruggekoppeld in het team zodat daarmee rekening kan worden gehouden bij het opstellen van het ouderschapsplan.

Advocaat bij uw scheiding
Onpartijdig en eerlijk

Samenwerken

De betrokken partijen zijn allen onpartijdig en hebben vooraf de afspraak gemaakt dat zij zich tot het uiterste zullen inspannen om op alle onderdelen in overleg tot afspraken te komen.

Hiervoor is het nodig dat op respectvolle en constructieve wijze wordt samengewerkt. 

Als de partners er toch niet in slagen om in overleg tot afspraken te komen, is het de advocaten niet toegestaan om hen in de procedure bij de rechtbank die dan volgt, bij te staan.

Aangesloten bij verschillende partijen
Lid van
Op zoek naar echtscheiding mediation Zwolle?
Openingstijden

Maandag - Vrijdag 08:30 - 17:30

Neem contact met mij op