De kinderombudsman over omgang en corona

Uitgangspunten voor contact stappenplan Het team van de kinderombudsman heeft de uitgangspunten voor contact nogmaals op een rij gezet met het doel om omgangsregelingen zo goed en zo langs mogelijk overeind te laten blijven. Er is een stappenplan gemaakt als hulpmiddel om in het belang van een kind af te wegen of  het contact tussen […]

Omgangsregeling en corona

Omgangsregelingen in beginsel nakomen De huidige corona maatregelen hebben met zich meegebracht dat er veel vragen worden gesteld over de nakoming van deze regelingen. Hoe moet er nu omgegaan worden met de omgangsregeling? Corona maatregelen Het antwoord op de vraag of de regeling wel door moet gaan is niet anders dan in de tijd voor […]

Gezag over kinderen

Iedere minderjarige staat onder gezag. Degene die het gezag heeft over een kind is verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van dat kind, beheert het geld en de spullen van het kind en is de wettelijk vertegenwoordiger.

Verval fiscale aftrek kinderalimentatie

Met de Wet Hervorming Kindregelingen verdwijnen een aantal kindregelingen. Wanneer de wet is ingevoerd zijn er nog 4 (van de 11) kindregelingen van kracht.

De divorce challenge: advocaat voor kind bij scheiding?

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft onlangs De Divorce Challenge uitgezet. Vanuit de visie dat kinderen recht hebben op een goed ouderschap ook als hun ouders uit elkaar gaan is gevraagd om een goed plan in te dienen om vechtscheidingen te voorkomen.