Verval fiscale aftrek kinderalimentatie

Met de Wet Hervorming Kindregelingen verdwijnen een aantal kindregelingen. Wanneer de wet is ingevoerd zijn er nog 4 (van de 11) kindregelingen van kracht. Wet op de kinderbijslag, Wet op het kindgebonden budget (WKB), inkomensafhankelijke combinatie korting en kinderopvangtoeslag.

Wet Hervorming Kindregelingen

Wat opvalt is het ontbreken van de aftrek uitgaven voor levensonderhoud van kinderen jonger dan 21 jaar (LOK) en de alleenstaande ouderkorting.

De LOK vervalt en hier komt ook geen andere regeling voor in de plaats. De afgelopen jaren is de regeling met 2 stappen al versoberd. Eerst verlaging van de leeftijdsgrens van 30 naar 21 jaar. Per 1-1-2014 verlaging van de forfaitaire aftrekbedragen. Per 1-1-2015 komt de aftrek te vervallen.

De alleenstaande ouderkorting komt eveneens te vervallen. Echter, hiervoor komt wel een compensatieregeling. In de vorm van een compensatie van € 2800 per jaar bij het kindgebonden budget (de zogeheten alleenstaande ouderkop).

Deze nieuwe regeling, de allleenstaande-ouderkop in het kindgebonden budget, is er voor iedere alleenstaande ouder (die in aanmerking komt voor het kindgebonden budget), werkend of niet-werkend.

Of een alleenstaande ouder in aanmerking komt voor het kindgebonden budget wordt getoetst aan de hand van een inkomenstoets en vermogenstoets. Het nadeel hiervan is dat voor een aantal mensen met inkomen en/of vermogen het overhevelen van de aanvulling voor alleenstaande ouders van de minimumregelingen naar de alleenstaande-ouderkop in het kindgebonden budget daardoor betekenen dat zij niet voor de (maximale) alleenstaande-ouderkop in aanmerking komen.

Kinderalimentatie

Voor wat betreft het genoemde vervallen van het fiscale voordeel kinderalimentatie wordt er bij de vaststelling van een kinderalimentatie al rekening gehouden met het vervallen van het fiscale voordeel. Zowel door de rechtbank in haar beschikkingen als in het in een mediation gemaakte ouderschapsplan worden de kinderbijdragen zowel inclusief als exclusief fiscaal voordeel op genomen.

Hoe om te gaan met reeds bestaande onderhoudsverplichtingen voor kinderen? De wet kent geen overgangsregeling of anderszins een oplossing voor de bestaande kinderalimentaties.

Onderhoudsgerechtigde

Het vervallen van de aftrek maakt dat de onderhoudsgerechtigde er op achteruit zal gaan. Er wordt maandelijks een lager bedrag aan kinderalimentatie voldaan. Echter, de in een beschikking of alimentatieovereenkomst vastgestelde bedragen blijven van kracht tot het moment waarop de bedragen in onderling overleg of door de rechtbank zijn herzien. Ook na 1 januari 2015.

Het is dan ook zaak om tijdig te (laten) berekenen in hoeverre de door u te betalen of te ontvangen kinderalimentatie per 1 januari 2015 nog aan de wettelijke maatstaven voldoet.

kussens kantoor irma thoenes
Heeft u vragen?

Relevante blogs

Co-ouderschap

Gaan u en uw ex-partner uit elkaar en heeft u samen kinderen? Dan bent u verplicht om een aantal zaken te regelen voor de kinderen.

Lees verder »
Op zoek naar echtscheiding mediation Zwolle?
Openingstijden

Maandag - Vrijdag 08:30 - 17:30

Neem contact met mij op