Indexeringspercentage alimentatie voor 2021 is bekend

Indexeringspercentage alimentatie voor 2021 is bekend: 3% Zoals staat beschreven in artikel 1:402a BW dient de alimentatie ieder jaar aangepast te worden. Dit heeft te maken met inflatie, waardoor het leven ieder jaar duurder wordt. Deze verhoging gaat zowel over kinder- als over partneralimentatie.  Iedereen die alimentatie betaalt is volgens de wet verplicht deze verhoging […]

Wet herziening partneralimentatie 01 januari 2020

Vanaf 01 januari 2020 zijn de spelregels voor partneralimentatie veranderd Hoofdregel: Hoofdregel is dat partneralimentatie van rechtswege eindigt na het verstrijken van de termijn die gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van 5 jaar (artikel 1:157 lid 1 BW nieuw). Heeft het huwelijk of geregistreerd partnerschap langer […]

Fiscaal partnerschap en scheiden

Getrouwde en geregistreerde partners zijn fiscale partners vanaf het moment waarop ze zijn getrouwd of het geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.

Indexering alimentatie 2019

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft het percentage waarmee kinderalimentatie en partneralimentatie per 1 januari 2019 wordt verhoogd, vastgesteld op 2%. Dit bericht is gepubliceerd in de Staatscourant van 29 oktober 2018.

Verval fiscale aftrek kinderalimentatie

Met de Wet Hervorming Kindregelingen verdwijnen een aantal kindregelingen. Wanneer de wet is ingevoerd zijn er nog 4 (van de 11) kindregelingen van kracht.

Wet hervorming kindregelingen

Wet hervorming kindregelingen Vanaf 1 januari 2015 is er op financieel gebied het een en ander veranderd voor gescheiden ouders. De Wet hervorming kindregelingen is in werking getreden. Dit heeft tot gevolg dat de alleenstaande oudertoeslag in de bijstand, de alleenstaande ouderkorting en het fiscaal voordeel bij het betalen van kinderalimentatie vervallen. Door deze nieuwe […]