Wijziging duur partneralimentatie

Partneralimentatie: langzame afbouw van de alimentatieduur van 12 jaar

Eindelijk! Verkorten alimentatie

Het is zover. In de Tweede Kamer lijkt er een meerderheid te zijn voor het initiatiefwetsvoorstel van VVD, D66 en PvdA uit 2015 om de alimentatieduur te verkorten.
De beoogde nieuwe wetgeving, na de derde nota van wijziging, zal van toepassing zijn op echtscheidingen die na 1 januari 2020 geformaliseerd zullen worden.
Op de nieuwe beoogde hoofdregel, dat een partneralimentatie geldt voor de duur van vijf jaar, zijn echter vele uitzonderingen, waarbij de grondslag voor een partneralimentatie niet zal worden gewijzigd.

De belangrijkste uitzonderingen op de hoofdregel zijn:

  • scheidende echtgenoten geboren voor 1 januari 1970 waarvan het huwelijk langer dan vijftien jaar heeft geduurd hebben recht op 10 jaar partneralimentatie;
  • het recht op 10 jaar partneralimentatie bestaat ook voor scheidende echtgenoten waarvan het huwelijk 15 jaar heeft geduurd, waarbij de alimentatiegerechtigde binnen 10 jaar na scheiding de AOW-leeftijd zal bereiken;
  • in het geval van scheidende ouders van kinderen jonger dan 12 jaar zal de alimentatiegerechtigde een aanspraak houden op een partneralimentatie van 12 jaar;

Daarnaast is er in schrijnende gevallen de mogelijkheid om een langere termijn dan vijf jaar toe te wijzen (hardheidsclausule).

Al met al zal dit eindelijk (!) leiden tot grote veranderingen in ons alimentatierecht.