Wetsvoorstel herziening partneralimentatie

In juni 2015 is er in de tweede kamer een initiatiefwetsvoorstel Wet herziening partneralimentatie ingediend.

Daadwerkelijk verkorting duur partneralimentatie?

De kern was destijds een andere grondslag voor partneralimentatie (tot nu toe de lotsverbondenheid), een eenvoudigere berekeningsmethodiek en een verkorting van de alimentatieduur. Bovendien zou bij huwelijksvoorwaarden partneralimentatie uitgesloten kunnen worden.
Na een lange stilte is in juni 2018 de behandeling van de Wet overgenomen door nieuwe kamer leden.

De voorgestelde regeling
De initiatiefnemers zullen samengevat aan de Tweede Kamer de navolgende regeling voorleggen.
De maximale termijn waarover partneralimentatie verschuldigd is, zal worden verkort van maximaal twaalf naar maximaal vijf jaar. Dat is de hoofdregel.

Er zijn twee uitzonderingen:
1) Bij een langdurig huwelijk waarbij de alimentatiegerechtigde ten hoogste tien jaar jonger is dan de AOW-leeftijd, kan de partneralimentatie maximaal tien jaar duren (tot het bereiken van de AOW-leeftijd);
2) Indien er zorg is voor jonge kinderen, blijft de maximale duur twaalf jaar. Op het moment dat het jongste kind twaalf jaar is, eindigt de bijdrage.

Geen nieuwe grondslag of rekenmethode

Van het eerste wetsvoorstel is enkel nog over een verkorting van de duur van de alimentatieverplichting. Helaas zijn de overige (moderniserende!) voorgestelde wijzigingen niet meer terug te vinden in dit wetsvoorstel.

Overgangsrecht

Voor alle huidige onderhoudsplichten (bestaande alimentatieverplichtingen) is er geen goed nieuws. De nieuwe termijnen gelden alleen voor nieuwe gevallen. Als er al een verzoekschrift is ingediend of een bijdrage is vastgesteld, dan blijven de huidige maximale termijnen gelden. Ook voor de alimentatieplichtigen die voor 1 juli 1994 een bijdrage betaalden, brengt deze wetswijziging geen verandering. De oude overgangsbepalingen op grond van de Wet Limitering Alimentatie blijven van toepassing.

kussens kantoor irma thoenes
Heeft u vragen?

Relevante blogs

Op zoek naar echtscheiding mediation Zwolle?
Openingstijden

Maandag - Vrijdag 08:30 - 17:30

Neem contact met mij op