Wetsvoorstel beperking duur partneralimentatie

Beperking termijn partneralimentatie.

Partneralimentatie

Op grond van de huidige wetgeving kan in geval van scheiding een alimentatiegerechtigde ex-echtgenoot aanspraak maken op een onderhoudsbijdrage in zijn/haar levensonderhoud gedurende maximaal 12 jaar na echtscheiding.

Deze wettelijke alimentatieregeling is de afgelopen jaren niet onbesproken gebleven. In de praktijk wordt vaak de vraag gesteld of de wettelijke alimentatieduur op korte termijn gewijzigd zal gaan worden.

Niet alleen in de rechtspraktijk wordt deze regeling al langere tijd achterhaald gevonden. Ook een Kamermeerderheid van VVD, PvdA en D66 vindt dit systeem achterhaald.

Alimentatie zou meer een vangnet moeten worden waardoor terugkeer naar de arbeidsmarkt wordt gestimuleerd, aldus VVD-Kamerlid Van Oosten. Op vrijdag 19 juni jl. hebben de partijen een wetsvoorstel naar de Raad van State gestuurd. Daarin staat onder meer opgenomen dat de duur van de partneralimentatie wordt ingekort naar de helft van het aantal jaren dat de partners getrouwd zijn geweest. Hierbij wordt een maximum aantal van vijf jaar gehanteerd. Bovendien hoeft er geen partneralimentatie te worden afgedragen als het huwelijk korter heeft geduurd dan 3 jaar en gaat het totaalbedrag aan alimentatie omlaag. Inflatie heeft geen invloed meer op de hoogte van het alimentatiebedrag. Ook het krijgen van een nieuwe partner heeft geen invloed op de duur van de alimentatie.

In enkele gevallen kan de partneralimentatie toch worden verlengd. In het wetsvoorstel zijn een aantal uitzonderingen opgenomen:

De partijen verwachten dat het nieuwe wetsvoorstel over een jaar van kracht gaat.

Vragen? Neem gerust contact op

Relevante blogs

Co-ouderschap

Gaan u en uw ex-partner uit elkaar en heeft u samen kinderen? Dan bent u verplicht om een aantal zaken te regelen voor de kinderen.

Lees verder »

Omgangsregeling en corona

Omgangsregelingen in beginsel nakomen De huidige corona maatregelen hebben met zich meegebracht dat er veel vragen worden gesteld over de nakoming van deze regelingen. Hoe

Lees verder »
Op zoek naar echtscheiding mediation Zwolle?
Openingstijden

Maandag - Vrijdag 08:30 - 17:30

Neem contact met mij op