Tools voor het maken van een ouderschapsplan

Per 1 maart 2009 is de wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding in werking getreden. Ouders zijn door deze wet verplicht een ouderschapsplan te maken als zij gaan scheiden.

Ouderschapsplan

In het ouderschapsplan moeten over drie onderwerpen in ieder geval afspraken worden gemaakt: de zorgverdeling, de kinderalimentatie en de informatie-uitwisseling over belangrijke aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van de minderjarige kinderen.

Het maken van het ouderschapsplan, en in feite thans de verplichting daartoe, vloeit voort uit de gedachte dat in de nieuwe wet de kinderen centraal staan. De kinderen worden gezien als de zwakste partij en zij hebben recht op bescherming.

Een scheiding wordt gezien als een crisis binnen het gezin waarbinnen het als allereerst noodzakelijk wordt geacht dat ouders zoveel mogelijk rust rondom de kinderen creëren en daarbij snel starten met het maken van afspraken over de invulling van het ouderschap zodra de ouders feitelijk uit elkaar zijn. Het wordt belangrijk gevonden dat kinderen niet te lang in onzekerheid verkeren. Vandaar dat afspraken over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken en de kosten van verzorging en opvoeding en dergelijke in een ouderschapsplan vastgelegd moeten worden. Bent u in een situatie terecht gekomen waarin er een ouderschapsplan gemaakt moet worden? De onderstaande vragen kunnen wellicht helpen. In mijn praktijk gebruik ik ze als hulpmiddel voor ouders bij maken van een ouderschapsplan waarin oog is geweest voor het belang van de kinderen.

De vragen:

Heeft u vragen?

Relevante blogs

Co-ouderschap

Gaan u en uw ex-partner uit elkaar en heeft u samen kinderen? Dan bent u verplicht om een aantal zaken te regelen voor de kinderen.

Lees verder »

Omgangsregeling en corona

Omgangsregelingen in beginsel nakomen De huidige corona maatregelen hebben met zich meegebracht dat er veel vragen worden gesteld over de nakoming van deze regelingen. Hoe

Lees verder »
Op zoek naar echtscheiding mediation Zwolle?
Openingstijden

Maandag - Vrijdag 08:30 - 17:30

Neem contact met mij op