Wijziging in wettelijke regeling partneralimentatie

Vorig jaar is er door de partijen PvdA, D66 en VVD een initiatief nota (geen wetsvoorstel!) ingediend inzake partneralimentatie. Deze partijen willen dat partneralimentatie eerlijker, simpeler en en van kortere duur wordt.

Partneralimentatie

De ingediende nota heeft betrekking op de grondslag van de partneralimentatie (nu lotsverbondenheid), de berekeningsmethode en de duur (nu bij een huwelijk langer dan 5 jaar dan wel korter dan vijf jaar maar met kinderen 12 jaar).

De partijen houden in de nota rekening met de zorgverdeling voor de kinderen, een langdurige afwezigheid op de arbeidsmarkt maar willen ook een prikkel geven aan de onderhoudsgerechtigden om weer zelfstandig op eigen benen te staan. Ook wordt contractsvrijheid tussen partners ingebouwd waardoor de mogelijkheid ontstaat om in huwelijksvoorwaarden of bij partnerschapsvoorwaarden (geregisteerde partners) af te wijken van de wettelijke regeling.

Wat is nu de huidige status van deze nota?

Naar verluid wordt er momenteel intern overleg gevoerd tussen de verschillende partijen. Naar verwachting zal het definitieve wetsvoorstel voor het zomerreces worden gepresenteerd.

Wordt vervolgd! 

Relevante blogs

Co-ouderschap

Gaan u en uw ex-partner uit elkaar en heeft u samen kinderen? Dan bent u verplicht om een aantal zaken te regelen voor de kinderen.

Lees verder »

Omgangsregeling en corona

Omgangsregelingen in beginsel nakomen De huidige corona maatregelen hebben met zich meegebracht dat er veel vragen worden gesteld over de nakoming van deze regelingen. Hoe

Lees verder »
Op zoek naar echtscheiding mediation Zwolle?
Openingstijden

Maandag - Vrijdag 08:30 - 17:30

Neem contact met mij op